Zobacz opis archiwalny

Zespół 142-0 - Wojcieszowskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Wojcieszowie, pow. złotoryjski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 142-0

Tytuł

Wojcieszowskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Wojcieszowie, pow. złotoryjski

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 269 [j.a.], 5.9 [m.b.] w tym opracowanych: 199 [j.a.], 2.7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 269 [j.a.], 5.9 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1961, nr 175, 1963, nr 236, 2002, nr 1216

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1216; 2002-07-15; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Sprawy organizacyjne, 1945-1951, sygn. 1-22; Sprawozdania i statystyka, 1945-1950, sygn. 23-41; Zatrudnienie, 1945-1950, sygn. 42-70; Sprawy socjalne i bhp, 1945-1950, sygn. 71-81; Produkcja, 1946-1950, sygn. 82-101; zaopatrzenie i zbyt, 1945-1950, sygn. 102-114; Inwenstycje, 1946-1953, sygn. 115-138; Sprawy finansowe, 1945-1954, sygn. 139-196; Rada zakładowa i POP, 1946-1950, sygn. 197-199; 70 j. a. akt nieopracowanych.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski
  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

90 %

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz kartkowy 199 j. a. spis zdawczo-odbiorczy 70 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2012-02-21
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+