Zobacz opis archiwalny

Zespół 640-0 - Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego w Wałbrzychu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 640-0

Tytuł

Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego w Wałbrzychu

Data(y)

  • 1993 - 2001 (Utworzenie)
  • 1992 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 452 [j.a.], 4.95 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 452 [j.a.], 4.95 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2004 r., 901, Nab., 2006 r., 1671, Nab..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

901; 2004-04-23; ; pierwsze przyjęcie 1671; 2006-11-28; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Zarządzenia Dyrektora, roczne plany likwidacji Wałbrzyskiej Kopalni Węgla Kamiennego, statuty, regulaminy organizacyjne, protokoły w posiedzeń Zespołu Zagrożeń Wodnych, protokoły kontroli przeprowadzonych przez Okręgowy Urząd Górniczy, zalecenia, plany ruchu, plany likwidacji zakładów górniczych, sprawozdania z postępu prac likwidacyjnych, sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzenia, bilanse, protokoły badania sprawozdań finansowych, sprawozdania o przychowach, kosztach i wyniku finansowym, protokoły kontroli NIK, Urzędu Kontroli Skarbowej, kalkulacje kosztów własnego węgla, protokoły z posiedzeń Rady Pracowniczej.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-11-28
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+