Zobacz opis archiwalny

Zespół 111-0 - Uzdrowisko w Lądku Zdroju powiat bystrzycki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 111-0

Tytuł

Uzdrowisko w Lądku Zdroju powiat bystrzycki

Data(y)

  • 1955 - 1966 (Utworzenie)
  • 1946 - 1955 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 134 [j.a.], 1 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 134 [j.a.], 1 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1992 r., 111, Nab., 2004 r., 897, Nab..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

0; ; ; 897; 2004-04-13; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Zgłoszenia rejestracyjne, regulaminy pracy, protokoły z narad, protokoły z posiedzeń kolektywu dyrekcyjnego, protokoły kontroli ze strony władz zwierzchnich, plany roczne, bilanse, analizy działalności uzdrowiska, Rada Zakładowa.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2004-12-31
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+