Zobacz opis archiwalny

Zespół 639-0 - Urząd Wojewódzki w Legnicy
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 639-0

Tytuł

Urząd Wojewódzki w Legnicy

Data(y)

  • 1999 (Utworzenie)
  • 1975 - 1998 (Utworzenie)
  • 1948 - 1975 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 4104 [j.a.], 54.83 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 3681 [j.a.], 52.33 [m.b.] dokumentacja fotograficzna: 79 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja kartograficzna: 205 [j.a.], 2.5 [m.b.] filmy: 25 [j.a.], 0 [m.b.] nagrania dźwiękowe: 114 [j.a.], 0 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 27.10.1999, nr 1107, 1108, 1109, 14.03.2002, nr 1197, 1591/2007, 1597/2007, 1713/2009, 1728, 1729, 1745, 1746, 1747 /2010, 1883/2011, przes. (ub.) 179/2011, przes. (nab.) 181/2011, nab. (korekta):2010/2012, 2025/2012, 2046/2012, 2152/2013, 2364/2015, 2482/2016

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

179; 2011-10-31; ; przesunięcie 1107; 1999-10-27; pierwsze przejęcie; 1108; 1999-10-27; pierwsze przejęcie; 1109; 1999-11-03; dopływ; dopływ nr 1 1197; 2002-03-14; dopływ; dopływ nr 2 1591; 2007-08-07; dopływ; dopływ nr 3 1597; 2007-11-07; dopływ; dopł. nr 4 do zesp. nr 639 Urz.Woj.. w Legnicy 1713; 2009-08-07; dopływ; dopływ nr 5 1728; 2010-01-14; dopływ; dopływ nr 6 1729; 2010-01-14; dopływ; dopływ nr 7 1745; 2010-02-24; dopływ; dopływ nr 8 1746; 2010-02-24; dopływ; dopływ nr 9 1747; 2010-02-24; dopływ; dopływ nr 10 1883; 2011-03-11; dopływ; dopływ nr 11 2010; 2012-09-17; ; korekta ewidencji - dopływ nr 13; kasety magnetofonowe, czas nagrań nieznany 2025; 2012-10-22; ; korekta ewidencji - dopływ nr 14 do zesp. nr 639: Urząd Wojew. w Legnicy 2046; 2012-11-12; ; korekta ewidencji - dopływ nr 15; fotografie (częściowo w albumach) i negatywy 2152; 2013-05-06; zmiana rozmiaru; ilość j. a. wzrosła po rozbiciu i uporządkowaniu akt z poz. 205 i 206 dopływu nr 10 2364; 2015-02-17; ; korekta ewidencji - kasety VHS, czas nagrań nieznany; spis nr 16 2482; 2016-02-29; ; korekta ewidencji

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

90 %

Archiwalne pomoce informacyjne

spis roboczy 245 j.a. (m.in. nagrania, fotografie i negatywy) spis zdawczo-odbiorczy 3859 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2016-02-29
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+