Zobacz hasło wzorcowe

Urząd Stanu Cywilnego w Udaninie (Gäbersdorf)

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Hasło korporacyjne

Autoryzowana forma nazwy

Urząd Stanu Cywilnego w Udaninie (Gäbersdorf)

Równoważna forma(y) nazwy

  • Standesand Gäbersdorf

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

1876-1910

Historia

Miejsca

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Blok kontroli

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Język(i)

  • niemiecki

Skrót(y)/skrypty

  • łaciński - fraktura

Źródła

Uwagi o stanie

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+