Zobacz opis archiwalny

Zespół 16-0 - Standesamt Schreibersdorf
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 86 16-0

Tytuł

Standesamt Schreibersdorf

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 162 [j.a.], 1.6 [m.b.] w tym opracowanych: [j.a.], [m.b.] dokumentacja aktowa: 162 [j.a.], 1.6 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Standesamt Schreibersdorf (1874- 1945)

Historia administracji

Urzędy Stanu Cywilnego zostały powołane w Prusach dnia października 1874r. Na mocy ustawy Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließung, która została rozciągnięta na całą Rzeszę 6 lutego 1875r. przez Rechgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die form der Eheschließung. Nowa ustawa obowiązująca w całej Rzeszy weszła w życie 1 stycznia 1876r. Fakty stanu cywilnego rejestrowano w trzech seriach: księgi urodzeń, małżeństw i zgonów oraz w postaci rejestru głównego tzw Hauptregister i kopii Nebenregister. Państwo zostało podzielone na okręgi stanu cywilnego obejmujące jedną lub więcej gmin ( jeden urząd stanu cywilnego powinien obsługiwać co najmniej 1500 mieszkańców). Urzędnikami stanu cywilnego byli wójtowie lub burmistrzowie, a od 1 lipca 1883r. Nadzór nad nimi sprawowali starostowie lub prezydenci rejencji. W przypadku USC Pisarzowice był to odpowiednio Starosta Lubański i Prezydent Rejencji Legnickiej. Ustawa 3 listopada 1937r Personenstandsgesetz zmieniła formę prowadzenia zapisów stanu cywilnego wprowadzając w miejsce 3 ksiąg jedną o nazwie Familienbuch, w której rejestrowano wszystkie czynności. Taki stan rzeczy zachował się do 1945r.

Powiązana funkcja

Dzieje zespołu

Nab I: 17.02.1987, nr 219; nab.II 13.02.1988, nr220; nab. III 13.01.1988, nr 221; nab.IV 09.01.1990,nr 222; nab.V, 12.12.1992, nr 223; nab VI, 27.01.1994, nr 247; nab VII, 24.03.1995, nr 279; nab VIII, 01.05.1996, nr 298; nab IX, 20.01.1999, nr 366; nab X, 28.03.2000, nr 398; nab. XI, 23.02.2001, nr 424; nab. XII, 23.01.2002, nr 458; nab.XIII, 13.01.2003, nr 497; nab. XIV, 29.01.2004, nr 549; nab. XV, 16.02.2005, nr 583; Nab XVI, 17.02.2006, nr 623; Nab. XVII, 14.05.2007, nr 665; Nab. XVIII, 19.01.2008, nr 691; Nab. XIX, 13.01.2009, nr 724; Nab. XX, 12.012010, nr 754; Nab XXI, 25.01.2011, nr 787; Nab XXII, 28.02.2012r. Nr 828; Nab XXIII, 14.02.2013, nr 863; Nr 833; Nab. XXIV, 14.02.2013, nr 868; Nab. XXV, 28.01.2014, nr 895; Nab. XXVI, 14.12.2015, nr 939;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

398; 2000-03-28; dopływ; 424; 2001-02-23; dopływ; 458; 2002-01-23; dopływ; 497; 2003-01-31; Dopływ; 549; 2004-01-29; Dopływ; 583; 2006-02-16; dopływ; 623; 2006-02-17; dopływ; 665; 2007-05-14; dopływ; 691; 2008-01-19; dopływ; 724; 2009-01-13; dopływ; 754; 2010-01-12; dopływ; 787; 2011-01-25; dopływ; 828; 2012-02-28; dopływ; 863; 2013-02-14; dopływ; 895; 2014-03-24; dopływ; 939; 2015-12-14; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Księgi urodzeń małżeństw i zgonów.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

częściowo

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

  • łaciński - fraktura

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

kompletny

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz kartkowy roboczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

ISAD Pl 86-16

Identyfikator instytucji

Pl 86

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Szkic

Poziom szczegółowości

Skrócony

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-12-14
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

  • łacińskie

Źródła

Uwaga archiwisty

Adam Baniecki

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+