Ver descrição arquivística

Fundo 11-0 - Standesamt Holzkirch
Relatórios

Zona de identificação

Código de referência

PL 86 11-0

Título

Standesamt Holzkirch

Data(s)

Nível de descrição

Fundo

Dimensão e suporte

oprawne; dobry; Ogółem: 161 [j.a.], 1.31 [m.b.] w tym opracowanych: [j.a.], [m.b.] dokumentacja aktowa: 161 [j.a.], 1.31 [m.b.]

Área de contextualização

Nome do produtor

Standesamt Holzkirch (1874- 1945)

História administrativa

Urzędy Stanu Cywilnego zostały powołane w Prusach dnia października 1874r. Na mocy ustawy Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließung, która została rozciągnięta na całą Rzeszę 6 lutego 1875r. przez Rechgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die form der Eheschließung. Nowa ustawa obowiązująca w całej Rzeszy weszła w życie 1 stycznia 1876r. Fakty stanu cywilnego rejestrowano w trzech seriach: księgi urodzeń, małżeństw i zgonów oraz w postaci rejestru głównego tzw Hauptregister i kopii Nebenregister. Państwo zostało podzielone na okręgi stanu cywilnego obejmujące jedną lub więcej gmin ( jeden urząd stanu cywilnego powinien obsługiwać co najmniej 1500 mieszkańców). Urzędnikami stanu cywilnego byli wójtowie lub burmistrzowie, a od 1 lipca 1883r. Nadzór nad nimi sprawowali starostowie lub prezydenci rejencji. W przypadku USC Kościelnik był to odpowiednio Starosta Lubański i Prezydent Rejencji Legnickiej. Ustawa 3 listopada 1937r Personenstandsgesetz zmieniła formę prowadzenia zapisów stanu cywilnego wprowadzając w miejsce 3 ksiąg jedną o nazwie Familienbuch, w której rejestrowano wszystkie czynności. Taki stan rzeczy zachował się do 1945r.

Funções relacionadas

História do arquivo

Nab I: 17.02.1987, nr 219; nab.II 13.02.1988, nr220; nab. III 13.01.1988, nr 221; nab.IV 09.01.1990,nr 222; nab.V, 12.12.1992, nr 223; nab VI, 27.01.1994, nr 247; nab VII, 24.03.1995, nr 279; nab VIII, 01.05.1996, nr 298; nab IX, 20.01.1999, nr 363; nab X, 28.03.2000, nr 394; nab. XI, 23.02.2001, nr 420; nab. XII, 23.01.2002, nr 454; nab. XIII, 13.01.2004, nr 493; nab XIV, 29.01.2004, nr 543; nab. XV 16.02.2005, nr 578; Nab XVI, 17.02.2006, nr 618; Nab. XVII, 14.05.2007, nr 660; Nab. XVIII, 19.01.2008, nr 686; Nab. XIX, 13.01.2009, nr 719; Nab. XX, 12.012010, nr 751; Nab. XXI, 25.01.2011., nr 784; Nab. XXII, 28.02.2012, nr 824; Nab XXIII, 14.02.2013, nr 859; Nab. XXIV, 28.01.2014, nr 891; NAB. XXV, 14.12.2015, nr 935;

Fonte imediata de aquisição ou transferência

394; 2000-03-28; dopływ; 420; 2001-02-23; dopływ; 454; 2002-01-23; dopływ; 493; 2003-01-13; Dopływ; 543; 2004-01-29; Dopływ; 578; 2005-02-28; dopływ; 618; 2006-02-17; dopływ; 660; 2007-05-14; dopływ; 686; 2008-01-19; dopływ; 719; 2009-01-13; dopływ; 751; 2010-01-12; dopływ; 784; 2011-01-25; dopływ; 824; 2012-02-28; dopływ; 859; 2013-02-14; dopływ; 891; 2014-01-28; dopływ; 935; 2015-12-14; dopływ;

Zona do conteúdo e estrutura

Âmbito e conteúdo

Księgi urodzeń małżeństw i zgonów.

Avaliação, selecção e eliminação

Accruals

Sistema de organização

Zona de condições de acesso e utilização

Condições de acesso

częściowo

Condiçoes de reprodução

Idioma do material

Script do material

  • latim fraktur

Notas ao idioma e script

Características físicas e requisitos técnicos

komplet

Instrumentos de descrição

inwentarz kartkowy roboczy

Zona de documentação associada

Existência e localização de originais

Existência e localização de cópias

Unidades de descrição relacionadas

Zona de notas

Pontos de acesso

Pontos de acesso - assunto

Ponto de acesso - nome

Zona do controlo da descrição

Identificador da descrição

ISAD Pl 86-11

identificador da instituição

Pl 86

Regras ou convenções utilizadas

Estatuto

Preliminar

Nível de detalhe

Mínimo

Datas de criação, revisão, eliminação


  • 2015-12-14
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Idioma(s)

  • polonês

Script(s)

  • latim

Fontes

Nota do arquivista

Adam Baniecki

Accession area

Acções

Dofinansowano ze środków PW Kultura+