Zobacz opis archiwalny

Zespół 681-0 - Urząd Skarbowy w Trzebnicy
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 681-0

Tytuł

Urząd Skarbowy w Trzebnicy

Data(y)

  • 1951 - 1954 (Utworzenie)
  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 108 [j.a.], 2.15 [m.b.] w tym opracowanych: 108 [j.a.], 2.15 [m.b.] dokumentacja aktowa: 108 [j.a.], 2.15 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 71/1961r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólny 1945-1954 sygn. 1-11 Okólniki, sprawozdawczość, lustracje, ewidencja przedsiębiorstw, dzienniki korespondencyjne. 2. Referat Wymiarowy 1945-1951 sygn. 12-48 Rejestry wymiarowe podatku obrotowego i dochodowego, wymiary doraźne, rejestry odwołań, przepisów, odpisów. 3. Referat Rachunkowo - Kasowy 1945-1948 sygn. 49-71 Księga kasowa, ogólna księga kredytów, rozchodów, budżet. 4. Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Trzebnicy 1945-1952 sygn. 72-83 Sprawy dotyczące przedsiębiorstw przemysłowych i mienia ruchomego oraz nieruchomości. 5. Akta z w/w działów, które doszły po inwentaryzacji 1948-1950 sygn. 84-102 Sprawozdania i opisy majątkowe gorzelni. 6. Akta dołączone w grudniu 1964r. 1948-1950 sygn. 103-108 Branżowe sprawozdania statystyczne o podatkach, opłacie skarbowej i daninach pokrewnych, rejestr wymiarowy podatków: obrotowego i dochodowego, zbiorcza księga biercza podatku gruntowego gmin miejskich i wiejskich.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2009-09-16
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+