Zobacz opis archiwalny

Zespół 676-0 - Urząd Skarbowy w Miliczu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 676-0

Tytuł

Urząd Skarbowy w Miliczu

Data(y)

  • 1945 - 1951 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 84 [j.a.], 1 [m.b.] w tym opracowanych: 84 [j.a.], 1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 84 [j.a.], 1 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: akta wydzielone w 1966r.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólny 1945-1951 sygn. 1-49 Okólniki, sprawozdawczość, lustracje, ewidencja przedsiębiorstw, dzienniki korespondencyjne. 2. Referat Wymiarowy 1945-1950 sygn. 50-77 Rejestry wymiarowe podatku obrotowego i dochodowego, wymiary doraźne, rejestry odwołań, przepisów i odpisów z lat 1945-1950. 3. Referat Rachunkowo - Kasowy 1946-1949 sygn. 78-84 Księga kasowa, ogólna księga kredytów, rozchodów budżetowych.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2009-09-16
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+