Zobacz opis archiwalny

Zespół 248-0 - Urząd Rejonowy w Lubaniu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 86 248-0

Tytuł

Urząd Rejonowy w Lubaniu

Data(y)

  • 1990 - 1998 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 58 [j.a.], 0.56 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 58 [j.a.], 0.56 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

I, 12.07.1999, nr ks nab. 388; II 28.10.2003, nr ks nab. 534;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

534; 2003-10-28; Dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Oddział Ogólno-Organizacyjny, 1977-98 Oddział Geodezji i Gospodarki Gruntami, 1978-98 Oddział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego, 1994-98

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

nie

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

kompletny

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-03-19
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Barbara Grzybek

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+