Zobacz opis archiwalny

Zespół 883-0 - Urząd Powiatowy we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 883-0

Tytuł

Urząd Powiatowy we Wrocławiu

Data(y)

  • 1973 - 1975 (Utworzenie)
  • 1961 - 1972 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 76 [j.a.], 1.02 [m.b.] w tym opracowanych: 75 [j.a.], 1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 76 [j.a.], 1.02 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1979r.; 1980r.; nab. 5402/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5402; 2013-01-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Biuro Powiatowej Rady Narodowej 1973-1975 sygn. 1-14 Protokoły sesji PRN, materiały dot. działalności: Komisji Gospodarki Komunalnej, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Produkcji Rolnej, Zaopatrzenia Ludności, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Wychowania, Oświaty i Kultury, Rozjemczej, Odwoławczej. Kartoteki radnych. 2. Biuro Ogólno - Organizacyjne 1973-1975 sygn. 15-24 Zarządzenia wewnętrzne, zebrania wiejskie, kontrole, skargi i wnioski, wycinki prasowe. 3. Powiatowa Komisja Planowania 1974-1975 sygn. 25-32 Plan gospodarczy powiatu, rozwój społeczno - gospodarczy, informacje o realizacji zadań gospodarczych. 4. Wydział Finansowy 1961-1975 sygn. 33-45 Budżet zbiorczy i jednostkowy, sprawozdania dot. podatków, kontrole. 5. Wydział Oświaty i Wychowania, Kultury i Kultury Fizycznej i Turystyki 1973-1975 sygn. 46-49 Projekty organizacyjne szkół. 6. Wydział Spraw Wewnętrznych 1973-1975 sygn. 50-62 Stowarzyszenia, stwierdzenia obywatelstwa polskiego, nadawanie obywatelstwa, odtwarzanie akt stanu cywilnego, kontrole. 7. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1973-1975 sygn. 63-68 Plan gospodarczy, plan produkcji, struktura zasiewów, ocena wyników gospodarczych. 8. Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej. Ochrony Środowiska i Komunikacji 1973-1975 sygn. 69-70 Sprawozdania statystyczne, protokoły i zalecenia pokontrolne. 9. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1973-1975 sygn. 71-75 Plany, organizacja i działalność samorządu rzemieślniczego, nadzór nad jednostkami podległymi.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 75 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 1 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-07
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+