Zobacz opis archiwalny

Zespół 1150-0 - Urząd Powiatowy w Trzebnicy, woj. wrocławskie
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1150-0

Tytuł

Urząd Powiatowy w Trzebnicy, woj. wrocławskie

Data(y)

  • 1973 - 1975 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 96 [j.a.], 1.03 [m.b.] w tym opracowanych: 94 [j.a.], 1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 96 [j.a.], 1.03 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1636/1987r.; nab. 5316/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5316; 2013-01-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Biuro Rady Narodowej 1973 - 1975 sygn. 1-33 Protokoły z sesji PRN, wykazy radnych, wnioski radnych sprawozdania, protokoły z posiedzeń Komisji, nadzór nad radami narodowymi, samorząd mieszkańców, protokoły z kontroli. 2. Biuro Ogólno-Organizacyjne 1973 - 1975 sygn. 34-52 Narady, zarządzenia i decyzje Naczelnika, organizacja Urzędu, statut organizacyjny, zebrania wiejskie, sprawozdania, kontrole, sprawy archiwum. 3. Powiatowa Komisja Planowania 1973 - 1975 sygn. 53-56 Informacje o realizacji ważniejszych zadań gospodarczych. 4. Wydział Finansowy 1973 - 1975 sygn. 57-82 Sprawozdania, protokoły kontroli, plany dochodów i wydatków, plany inwestycyjne. 5. Wydział Spraw Wewnętrzny 1973 - 1974 sygn. 83-85 Kontrole jednostek nadzorowanych. 6. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1973 - 1975 sygn. 86-93 Programy zagospodarowania lasów, sprawozdania GUS, kontrole skupu. 7. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1974 sygn. 94 Kontrole jednostek nadzorowanych i zalecenia pokontrolne.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok. 60%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 94 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 2 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-28
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+