Zobacz opis archiwalny

Zespół 889-0 - Urząd Powiatowy w Oławie
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 889-0

Tytuł

Urząd Powiatowy w Oławie

Data(y)

  • 1973 - 1975 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 131 [j.a.], 2.17 [m.b.] w tym opracowanych: 115 [j.a.], 1.77 [m.b.] dokumentacja aktowa: 131 [j.a.], 2.17 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 172/1965r.; 423/1974r.; 533/1978r.; 608/1981r.; 1904/1993r.; nab. 5261/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5261; 2013-01-30; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Biuro Powiatowej Rady Narodowej 1974-1975 sygn. 885-909 Statut organizacyjny Urzędu, protokoły z sesji oraz posiedzeń Komisji, uchwały, skargi i wnioski. 2. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1974 sygn. 910-915 Protokoły z posiedzeń Kolegium PKPG, czyny społeczne, lokalizacja inwestycji, opracowania monograficzne, ocena sytuacji gospodarczej. 3. Wydział Finansowy 1974-1975 sygn. 916-930 Protokoły Kolegium Wydziału, plany, sprawozdania opisowe i statystyczne, ewidencja etatów, kontrole, budżety. 4. Wydział Oświaty, Kultury i Wychowania 1974-1975 sygn. 931-935 Plany i sprawozdania, obchody i rocznice, skargi i wnioski, nadzór, kontrole. 5. Wydział Spraw Wewnętrznych 1974-1975 sygn. 938-943 Stowarzyszenia, sprawy obywatelskie, zmiana imion i nazwisk, orzecznictwo karno-administracyjne, nadzór nad USC, usuwanie niewypałów. 6. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1974-1975 sygn. 944-959 Protokoły z narad Gromadzkiej Służby Rolnej, plany, analizy produkcji rolnej, wystawy, pokazy, konkursy, sprawozdawczość, oświata rolnicza, kontrole. 7. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrona Środowiska i Komunikacji 1974-1975 sygn. 960-971 Sprawozdawczość statystyczna, informacje o terenie, ewidencja cmentarzy, decyzje wywłaszczeń nieruchomości. 8. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1974-1975 sygn. 960-971 Sieć handlowa, detaliczna i gastronomiczna, handel prywatny, podział masy towarowej, koordynacja usług, nadzór i kontrole. 9. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1974 sygn. 983-987 Sprawozdania statystyczne z inwestycji i kapitalnych remontów, zatrudnienia i funduszu płac, analiza zgonów niemowląt, nadzór i kontrole. 10. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 1974-1975 sygn. 988-990 Program zatrudnienia i realizacja wniosków z powszechnego przeglądu zatrudnienia, sprawozdania statystyczne z pośrednictwa pracy, kontrole. 11. Wydział Budżetowo- Gospodarczy 1974-1975 sygn. 991 Kontrole. 12. Aneks. Wydział Oświaty, Kultury i Wychowania 1973-1975 sygn. 992-999 Księga protokołów i posiedzeń, wycinki prasowe, plany pracy, analizy pracy nauczania, informacje o punktach katechetycznych, fundusze płac.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 115 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 16 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-21
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+