Zobacz opis archiwalny

Zespół 894-0 - Urząd Powiatowy w Miliczu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 894-0

Tytuł

Urząd Powiatowy w Miliczu

Data(y)

  • 1974 - 1975 (Utworzenie)
  • 1959 - 1973 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 207 [j.a.], 3.03 [m.b.] w tym opracowanych: 156 [j.a.], 2.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 207 [j.a.], 3.03 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 529/1977r.; 1773/1991r.; nab. 4332/2010;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4332; 2010-02-12; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

I. Biuro Powiatowej Rady 1973-1975 sygn. 1-37 Protokoły sesji PRN, uchwały PRN i ich realizacja, sprawy organizacyjne Biura, składy osobowe samorządów mieszkańców, protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Zdrowia i Ochrony Środowiska, Wychowania i Oświaty i Kultury Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Produkcji Rolnej i Zaopatrzenia ludności. II. Urząd Powiatowy 1. Biuro ogólno - Organizacyjne 1973-1975 sygn. 38-73 Organizacja Urzędu Powiatowego, zarządzenia, normatywy kancelaryjne, podział administracyjny, plany pracy, uchwały PRN, decyzje, analiza skarg i wniosków. 2. Powiatowa Komisja Planowania 1974-1975 sygn. 74-88 Plany społeczno - gospodarcze, problemowe opracowania, sprawozdania, narady, koordynacje, kontrole. 3. Wydział Finansowy 1974-1975 sygn. 89-115 Plany finansowe jednostek budżetowych, zbiorcze, uchwały i zarządzenia, ewidencja dochodów i wydatków, ewidencja zasobu składnicy akt. 4. Wydział Oświaty, Wychowania i Kultury 1974-1975 sygn. 116-119 Program rozwoju kultury w pow. milickim, plany budżetowe, ewidencja zabytków archeologicznych. 5. Wydział Spraw Wewnętrznych 1974-1975 sygn. 120-126 Plany i sprawozdania, odtwarzanie i ustalanie treści akt stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, sprawy dotyczące obywatelstwa polskiego, stowarzyszenia, decyzje. 6. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1974-1975 sygn. 127-133 Plany gospodarcze, roczne protokoły kontroli, statystyka. 7. Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji 1974-1975 sygn. 134-147 Sprawy o ruchu budowlanym, analizy ekonomiczne, akty normatywne, instrukcje, wytyczne własne. 8. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1974-1975 sygn. 148-156 Sprawozdawczość statystyczna, podział masy towarowej, sieć handlowa, handel prywatny i prywatne zakłady gastronomiczne, narady, odprawy, konferencje.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 156 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 51 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2010-02-15
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+