Zobacz opis archiwalny

Zespół 411-0 - Urząd Miejski w Polkowicach
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 411-0

Tytuł

Urząd Miejski w Polkowicach

Data(y)

  • 1988 - 1990 (Utworzenie)
  • 1973 - 1987 (Utworzenie)
  • 1972 (Utworzenie)
  • 1945 - 1972 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 350 [j.a.], 6.75 [m.b.] w tym opracowanych: 205 [j.a.], 3.95 [m.b.] dokumentacja aktowa: 350 [j.a.], 6.75 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 897/1991, 905/1992, 1102/1999, 1461/2005, przes. 100/2007; przes. 106/2008, przes. 176/2011, nab. (korekta ewid.) 1884/2011, nab. 2075/2013, 2290/2014

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

100; 2007-12-05; ; przesunięcie 1461; 2005-09-08; dopływ; 1884; 2011-08-24; dopływ; korekta ewidencji 2075; 2013-01-21; dopływ; 2290; 2014-10-10; dopływ; księgi meldunkowe

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Wydział Ogólno-Organizacyjny (sygn. 1-88; 50 % akt zespołu), m.in… Zarządzenia Naczelnika Miasta 1974-1987, decyzje Naczelnika 1975-1987, skargi i wnioski 1974-1985, wycinki prasowe 1976-1987, współdziałanie z różnymi organizacjami politycznymi i społecznymi (PZPR, PRON, administracja państwowa) 1979-1983, plany i programy szkoleń pracowników UM 1975-1987, plany społeczno-gospodarcze rozwoju miasta i ich realizacja 1974-1987, czyny społeczne 1973-1987, sprawozdania statystyczne z pośrednictwa pracy za lata 1974-1981; W. Społeczno-Administracyjny i Spraw Obronnych (sygn. 89-103), m. in. Akta spraw o wykroczenia (materiały przykładowe) 1975-1982, sprawozdania z działalności Kolegium ds.. Wykroczeń i kontrole zewnętrzne 1975-1982, plan obrony cywilnej Polkowic 1976-1986; W. Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki (sygn. 104-110), m. in. Programy rozwoju kultury w mieście na lata 1976-1990, sprawozdania statystyczne za lata 1975-1977; W. Zdrowia i Opieki Społecznej (sygn. 111-112): analizy potrzeb, sprawozdania dot. Pomocy społecznej za lata 1975-1987; W. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji (sygn. 113-117), m. in. Ewidencja urządzeń komunalnych naziemnych i podziemnych 1977-1979, likwidacja cmentarzy 1974-1976, protokoły komisji opiniującej rozdział zasobów lokalowych 1974-1984; W. Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (sygn. 118-135), m. in. Opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych 1976-1990; W. Geodezji i Gospodarki Gruntami (sygn. 136-146), m. in. Podziały gruntów [1974]1977-1985, wykaz budynków na terenie miasta 1976, wykaz ulic miasta 1976, nazewnictwo ulic, palców i parków Polkowic 1976-1979; W. Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług (sygn. 147-152), m. in. Skargi i zażalenia 1978-1981, ewidencja zakładów rzemieślniczych (1976-1987) i usługowych 1978-1987; W. Finansowo-Budżetowy (sygn. 153-176), m. in. Budżet miasta na lata 1974-1985, bilanse za lata 1974-1987, analiza funduszu płac za lata 1977-1981; Aneks (sygn. 177-205), m.in. Regulaminy pracy 1984, współdziałanie z PRON 1986, protokoły kontroli 1976-1987, plan obrony cywilnej 1987, Rada Pracownicza 1976- 1987, protokoły zdawczo-odbiorcze przejęcia insygniów związku NSZZ "Solidarność" 1981-1983 Spisy zd.-odb.: 19 j.a.: akta stowarzyszeń zarejestrowanych 1975-1989; księgi meldunkowe 1945-1980 (126 j.a.)

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

trudny do ustalenia

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 205 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 145 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-10-10
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+