Zobacz opis archiwalny

Zespół 395-0 - Urząd Miasta w Wojcieszowie
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 395-0

Tytuł

Urząd Miasta w Wojcieszowie

Data(y)

  • 1973 - 1990 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 106 [j.a.], 1.9 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 79 [j.a.], 1.65 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Nab. 455/1994; 513/2000; 1091/2010; 1092/2010;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

513; 2000-02-28; Dopływ; 1091; 2010-10-26; dopływ; Przekazano akta działu: Gospodarka Gruntami. 1092; 2010-10-26; dopływ; Przekazano akta działu: Stanowisko ds. Kancelarii i obsługi Rady oraz 3 j.a. dot. obrony cywilnej.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

częściowo

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2010-12-21
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Anna Borys

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+