Zobacz opis archiwalny

Zespół 392-0 - Urząd Miasta i Gminy w Złotym Stoku
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 392-0

Tytuł

Urząd Miasta i Gminy w Złotym Stoku

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 150 [j.a.], 1.13 [m.b.] w tym opracowanych: 150 [j.a.], 1.13 [m.b.] dokumentacja aktowa: 150 [j.a.], 1.13 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Urząd Miasta i Gminy w Złotym Stoku (1973-1990)

Historia administracji

Dzieje zespołu

1994 r., 437, Nab., Nab. nr 1739, 2007 r., Nab. nr 1913, 2010 r, Nab. nr 1926, 2010 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1739; 2007-03-23; dopływ; 1913; 2010-11-04; dopływ; 1926; 2010-12-20; dopływ; Dokumentacja wydzielona w toku opracowania zespołu nr 84/392 (Urząd Miasta i Gminy w Złotym Stoku), w wyniku systematyzacji akt; zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej AP Wrocław w dniu 17 grudnia 2010 r.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Nabytki - rok 2010: -Nab. nr 1913, 2010 r. (62 j.a., 0,70 mb) - dokumentację przekazał Urząd Miejski w Złotym Stoku, -Nab. nr 1926, 2010 r. (11 j.a., 0,00 mb) - dokumentacja wydzielona w toku opracowania zespołu nr 84/392 (Urząd Miasta i Gminy w Złotym Stoku), w wyniku systematyzacji akt; zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej AP Wrocław w dniu 17 grudnia 2010 r. Stan pierwotny zespołu (przed przystapieniem do opracowania w 2010 roku): 77 j.a., 0,43 mb, Nabtyki w roku 2010 (przyjęcie akt, wydzielenie w czasie opracowania akt): 73 j.a., 0,70 mb. Wyliczenie: 77 j.a. + 73 j.a. = 150 j.a.; 0,43 mb + 0,70 mb = 1,13 mb. Zawartość zespołu: 1.Referat Społeczno Administracyjny, Kultury, Zdrowia, Zatrudnienia i Spraw Obronnych,1973-1990, sygn. 1-31, 2.Referat Finansowo – Budżetowy i Planowania, 1973-1990, sygn. 32-80, 3.Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, 1974-1989, sygn. 81-88, 4.Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji, 1977-1978,1986-1990, sygn. 89-90, 5.Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1978-1981, sygn. 91-92, 6.Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami, [1963]1973-1990, sygn. 93-149, 7.Rada Zakładowa Urzędu Miasta i Gminy, 1977-1981, sygn. 150. Zespół zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 17 grudnia 2010 r.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy nota informacyjna

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2010-12-20
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Anna Dziatczyk

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+