Zobacz opis archiwalny

Zespół 330-0 - Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 330-0

Tytuł

Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

Data(y)

  • 1973 - 1990 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 41 [j.a.], 0.41 [m.b.] w tym opracowanych: 38 [j.a.], 0.38 [m.b.] dokumentacja aktowa: 41 [j.a.], 0.41 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1993 r., 334, Nab., 2002 r., 778, Nab., 2004 r., 3, Przes., Nab. nr 1885, 2009 r., Nab. nr 2049, 2012 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

778; 2002-01-18; Dopływ; 1885; 2009-12-18; dopływ; 10 j.a. - wyodrębniono w toku opracowania zespołu; zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej AP Wrocław w dniu 16 grudnia 2009 roku. 2049; 2012-10-01; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Referat Społeczno – Administracyjny, Handlu i Usług, 1974-1989,sygn. 1-23. 2.Referat Finansowo – Budżetowy i Planowania, 1973-1990, sygn. 24-35. 3.Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, 1973-1990, sygn. 36-38. Nab. nr 1885, 2009 r. (10 j.a., 0,00 mb - jednostki aktowe wyodrębniono w toku porządkowania dokumentacji - opracowania zespołu w roku 2009), Część nieopracowana: Nabytki: -Nab. nr 2049, 2012 r. (3 j.a, 0,03 mb - gospodarka i obrót nieruchomościami, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne). Przesunięcia międzyzespołowe - dokumentacja wydzielona w toku opracowania zespołu nr 7 (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłodzku [1945]1950-1975 [1988]), włączona do zespołu nr 330: 2004 r., 3, Przes., 1 j.a., 0,01 mb.: jednostka archiwalna: Budżet gminy i plan funduszu gminnego na rok 1973 i 1974 (gmina Szczytna), 1973-1974, jest przynależna do zespołu nr 330: Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej Śląskiej, 1973-1990. Decyzja Komisji Metodycznej z dnia 29 grudnia 2004 roku. Zespół zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 16 grudnia 2009 r.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy nota informacyjna spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2012-10-01
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+