Miejsca - Uniegoszcz

Księga małżeństw Uniegoszcz (Bertelsdorf), Radostów (Thiemendorf)

Sygnatura/kod

PL 86 239-0-1-2-19

Data(y)

  • 1855 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Parafia katolicka w Uniegoszczy (Berthelsdorf)

Zespół zawiera niekompletne 2 serie akt: 1. Akta chrztów/ urodzeń 1791 - 1874 2. Akta zapowiedzi / małżeństw 1838 - 1840, 1855 - 1874 Oraz zapisy zgonów z lat 1838- 1840. Akta zgonów, zapowiedzi i urodzeń z lat 1838 - 1840 prowadzono we wspólnych ...

Sygnatura/kod

PL 86 239-0-1

Data(y)

Poziom opisu

Podzespół

Parafia katolicka w Uniegoszczy (Berthelsdorf)

Zespół zawiera niekompletne 2 serie akt: 1. Akta chrztów/ urodzeń 1791 - 1874 2. Akta zapowiedzi / małżeństw 1838 - 1840, 1855 - 1874 Oraz zapisy zgonów z lat 1838- 1840. Akta zgonów, zapowiedzi i urodzeń z lat 1838 - 1840 prowadzono we wspólnych ...

Sygnatura/kod

PL 86 239-0-1

Data(y)

Poziom opisu

Podzespół

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Uniegoszczy

1. Sprawy społeczne, Wiejskie Komitety Frontu Jedności Narodu, 1962-65 2-3. Działalność organów kolegialnych, 1964-67 4-5. Wybory do Sejmu i rad narodowych, 1962-67 6-8. Sprawy organizacyjne, 1960-67 9-21. Protokoły z sesji, 1955-71 21a. Księ...

Sygnatura/kod

PL 86 107-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Standesamt Bertelsdorf

Księgi urodzeń małżeństw i zgonów.

Sygnatura/kod

PL 86 21-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół
Wyniki 1 do 6 z 6

Dofinansowano ze środków PW Kultura+