Zobacz opis archiwalny

Zespół 351-0 - Standesamt Seidorf
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 351-0

Tytuł

Standesamt Seidorf

Data(y)

  • 1874 (Utworzenie)
  • 1874 - 1910 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1874 - 1912 (Utworzenie) Standesamt Seidorf

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 99 [j.a.], 1.39 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 99 [j.a.], 1.39 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Standesamt Seidorf

Biografia

Dzieje zespołu

Nab.: 446/1994; 491/1998; 544/2000; 840/2006; 1146/2011; 1400/2015

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

544; 2000-04-13; Dopływ; 840; 2006-05-09; dopływ; 1146; 2011-04-29; dopływ; 1400; 2015-02-16; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

księgi urodzeń z lat 1874-1912 księgi małżeństw z lat 1874-1912 księgi zgonów z lat 1874-1912

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

kompletny

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Księgi U,M,Z z lat 1901-1910 zawierają wpisy z 2 lat: 1901-1902, 1903-1904, 1905-1906, 1907-1908, 1909-1910.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-03-06
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Anna Borys, Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+