Zobacz opis archiwalny

Zespół 304-0 - Standesamt Cunzendorf
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 304-0

Tytuł

Standesamt Cunzendorf

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 95 [j.a.], 0.86 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 95 [j.a.], 0.86 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Nab.371/1983; 395/1986; 426/1993; 487/1997; 1063/2010; 1216/2012;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1063; 2010-02-10; dopływ; Brak ksiąg urodzeń i małżeństw z 1908 roku. Księga urodzeń z 1901 roku ma uszkodzoną okładkę, naderwane strony od 1-20, wszystkie kartki luźne. 1216; 2012-03-23; dopływ; Brak ksiąg z 1910 roku oraz księgi urodzeń z 1911. Na okładkach ślady dawnych zabrudzeń.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

księgi urodzeń z lat 1874-1875, 1877-1878, 1880-1909 księgi małżeństw z lat 1874-1908, 1911 księgi zgonów z lat 1874-1875, 1878-1882, 1884-1889, 1891-1892, 1894-1908, 1911

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Zespół niekompletny. Księga urodzeń z 1901 roku wymaga konserwacji.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2012-03-26
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Anna Borys, Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+