Zobacz opis archiwalny

Zespół 24-0 - Amtsgericht zu Bunzlau
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 86 24-0

Tytuł

Amtsgericht zu Bunzlau

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 37 [j.a.], 2.5 [m.b.] w tym opracowanych: 37 [j.a.], 2.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 37 [j.a.], 2.5 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Amtsgericht zu Bunzlau (1879- 1945)

Historia administracji

Sąd Obwodowy w Bolesławcu (Amtsgericht Bunzlau) został powołany ustawą o ustroju sądów (Gerichtverfassungsgesetze) z 27.01.1879 r., która weszła w życie 01.01.1879. Sądy Obwodowy był sądem najniższej instancji orzekającym w sprawach cywilnych (do wartości przedmiotu sporu 300 marek) jednoosobowo.
W sprawach cywilnych do kopetencji sądu należały sprawy:
1. z tytułu umów najmu
2. wykroczeń w czasie podróży
3. zajęcia bydła
4. szkód spowodowanych przez zwierzęta i szkody łowieckie
5. alimentacyjne
6. adopcji i opiekuństwa
7. samodzielnych gospodarstw chłopskich
8. prowadzenie ksiąg gruntowych
9. prowadzenie rejestru zrzeszeń

Z zakresu prawa karnego orzekano w sprawach drobnych z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora w sporawach zagrożonych karą do 3 miesiący więzienia lub grzywny do 600 marek. Sądził sędzia wraz z dwoma ławnikami.
Sądzono w sprawach:
1. o kradzieże
2. paserstwa
3. recydywy w oszustwie i kradzieży

Powiązana funkcja

Dzieje zespołu

I Nr ks. Nab. 45, 15.04.1961;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Przejęto z Archiwum państwowego w Legnicy: Nr ks.45, 15.04.1961.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1- 37 Grundbuch von Waldau (Wykroty)

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

  • łaciński - fraktura
  • łacińskie

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

nie można określić

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

ISAD Pl 86-24

Identyfikator instytucji

Pl 86

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Szkic

Poziom szczegółowości

Skrócony

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-03-16
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

  • łacińskie

Źródła

Uwaga archiwisty

Adam Baniecki

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+