Zobacz opis archiwalny

Zespół 68-0 - Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Ostróżnie
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 86 68-0

Tytuł

Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Ostróżnie

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 7 [j.a.], 0.05 [m.b.] w tym opracowanych: 7 [j.a.], 0.05 [m.b.] dokumentacja aktowa: 7 [j.a.], 0.05 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Ostróżnie (1952- 1957)

Historia administracji

Podstawę do tworzenia spółdzielni produkcyjnych dała ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. Spółdzielczość produkcyjna wprowadzona do Polski Ludowej została w oparciu o wzory radzieckie.
Spółdzielczość produkcyjna zaczęła się rozwijać już w roku 1950 i trwało to zasadniczo do października 1956 roku.

Powiązana funkcja

Dzieje zespołu

I, 10.11.1965, nr ks. nab. 104

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

I, 10.11.1965, nr ks. nab. 104, Przejęto z Prezydium Powiatowej rady narodowej w Lubaniu Wydziału rolnictwa i Leśnictwa.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Dokumentacja organizacyjno-prawna 1952-1957, 2. Podstawowe środki produkcji 1955-1956, 3-4. Plany gospodarcze 1952-1955, 5. Sprawozdanie roczne o stanie organizacyjno-gospodarczym 1953-1956, 6. Księga ewidencji członków Spółdzielni, ich rodzin i wkładów (bez daty), 7. Księga rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych 1955

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Szkic

Poziom szczegółowości

Skrócony

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-03-16
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Barbara Grzybek

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+