Zobacz hasło wzorcowe

Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Ostróżnie

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Hasło korporacyjne

Autoryzowana forma nazwy

Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Ostróżnie

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

1952- 1957

Historia

Podstawę do tworzenia spółdzielni produkcyjnych dała ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. Spółdzielczość produkcyjna wprowadzona do Polski Ludowej została w oparciu o wzory radzieckie.
Spółdzielczość produkcyjna zaczęła się rozwijać już w roku 1950 i trwało to zasadniczo do października 1956 roku.

Miejsca

Ostróżno

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Powiązana funkcja

Blok kontroli

Identyfikator opisu

ISAAR Pl 86 68

Identyfikator instytucji

Pl 86

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Szkic

Poziom szczegółowości

Skrócony

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Utworzono 05.11.2013 r.

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

  • łacińskie

Źródła

Uwagi o stanie

Utworzył Adam Baniecki

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+