Zobacz opis archiwalny

Zespół 486-0 - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Janowicach Wielkich
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 486-0

Tytuł

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Janowicach Wielkich

Data(y)

  • 1946 - 1972 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 114 [j.a.], 2.3 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 114 [j.a.], 2.3 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

Nab.575/2000

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

575; 2000-10-20; I przejęcie;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sesje Rady Narodowej, 1954-1970, sygn. 1 - 19 2. Komisje Rady, 1958-1969, sygn. 20 - 28 3. Prezydium Rady, [1946] 1954-1972, sygn. 29 - 61 4. Zebrania wiejskie, sołtysi, 1958-1965, sygn. 62 - 63 5. Plany i sprawozdania gospodarcze i finansowe, 1955-1959, sygn. 64 - 76 6. Mienie gromadzkie, spisy, 1960-1971, sygn. 77 - 85 7. Kontrole, 1961-1970, sygn. 86 - 88 8. Budżet i jego wykonanie, 1955-1970, sygn. 89 - 114

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Zespół uporządkował i inwentarz opracował Ignacy Margas. Zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej dnia 16.12.2009 r.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2009-12-30
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Anna Borys

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+