Zobacz hasło wzorcowe

Parafia katolicka w Brzeźniku

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Hasło korporacyjne

Autoryzowana forma nazwy

Parafia katolicka w Brzeźniku

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

1376- 1945

Historia

Brzeźnik (Bürkenbrück) wieś odnotowana w źródłach już w 1228 r., jedna z najstarszych w powiecie bolesławieckim. Dnia 19 czerwca 1265 r. Klasztor Św. Marii Magdaleny w Nowogrodźcu kupił wieś. Był jej właścicielem do sekularyzacji klasztoru w 1810r.
Parafia katolicka w Brzeźniku istniała już w XIV w, ponieważ w 1376r. wymieniany jest tutejszy proboszcz. W 1614 r. wybudowano murowany kościół, przebudowany gruntownie w latach 1828- 1832.
Do parafii katolickiej w Brzeźniku należeli okoliczni katolicy ze wsi: Osieczów, Stara Wieś, Poświstne Kierzno, Kliczków, Ławszowa.
Proboszcze katoliccy w Brzeźniku:
1577 Merten
1583 Adam Hemszen
1588- 1594 Michał Rasach
1596 Wit Erbe
1614 Wit Zeba
1614 Marcin Augsten
1616 Jan Seyfried
1617 Hans Rott
1619- 1625 Dawid Lindner
1663- 1668 Kaspar Tschappe
1677 Mateusz Ignacy Urban
1677- 1679 Chryzostom Heidrich
1688 Ignacy Klitter
1697- 1701 Jerzy Erben
1702- 1707 Jan Ignacy Zahn
1719 Jan Kaspar Neander (zm. 7.10.1728)
1739- 1751 Marek Niering
1760 Michał Kühn
1763- 1772 Ignacy Kindle
1781 Józef Mielischer
1840 Edward Preuß

Miejsca

Brzeźnik
Birkenbrück

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Powiązana funkcja

Blok kontroli

Identyfikator opisu

ISAAR-Pl-86-208

Identyfikator instytucji

Pl-86

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Skrócony

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Utworzono 18.11.2013 r.

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

  • łacińskie

Źródła

1. M. Olczak, Z. Abramowicz, Przewodnik historyczny po gminie Bolesławiec, Warszawa 1997
2. red. Marek Staffa, Pogórze Izerskie.Słownik geografii turystycznej Sudetów, Sudetów. T. 2, Wrocław 2003
3. Der Bunzlauer Kreis am Bober und Queis. Ein Heimatbuch, Scheinfeld 1985

Uwagi o stanie

Utworzył Adam Baniecki

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+