Miejsca - Odra, rzeka

[Mapa topograficzna Odry w okolicach m. Bogumin (Czechy)]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0043

Data(y)

 • 1940 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Odcinek Odry koło wsi Gliniany]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-345

Data(y)

 • [1821-1822] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Odcinek Wrocław-Bartoszowice-Kamieniec Wrocławski]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-1042

Data(y)

 • [poł. XIX w.] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Odestromkarte] Blatt 91. [Odra koło Blizanowic]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0031

Data(y)

 • 1935 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Odra na odcinku Dębno, pow. Wołów-Kwiatkowice, pow. Legnica]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0010

Data(y)

 • 1886-1887 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Odra na odcinku od Brzegu do Pawłowa w powiecie brzeskim]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-1038

Data(y)

 • [poł. XIX w.] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Odra na odcinku od Malczyc do Rzeczycy w pow. średzkim]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-72

Data(y)

 • 1774 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Odra na odcinku Stradomia-Żużela]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0019

Data(y)

 • [1898] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Odra na odcinku Wrocław-Popowice-Piskorzowice] Blatt4

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0006

Data(y)

 • [ ok. 1931-1940] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Odra od Gajkowa do Łanów]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0033

Data(y)

 • 1932 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Odra od Kotowic do Kamieńca Wrocławskiego]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-1043

Data(y)

 • [poł. XIX w.] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Odra od Opatowic do Bierdzan we Wrocławiu]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-1040

Data(y)

 • [poł. XIX w.] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Odra od Prawikowa do Grodzanowa w powiecie wołowskim]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-1046

Data(y)

 • [poł. XIX w.] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Odra od Starego Otoku powiat Oława do Oławy]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-1039

Data(y)

 • [poł. XIX w.] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Odra w m. Ścinawie, pow. Wołów]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0011

Data(y)

 • 1887-1888 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Odra w okolicach Wrocławia] [Odcinek Odry k. ok 229,5 do 272,5]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0037

Data(y)

 • [1938] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Odra w Oławie]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0018

Data(y)

 • [1898] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Odra we Wrocławiu na odcinku od Maślic do Pilczyc]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-1045

Data(y)

 • [poł. XIX w.] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Odra we Wrocławiu od Bierdzan do Rakowca]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-1041

Data(y)

 • [poł. XIX w.] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Ohle Fluß] Lageplan

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-04-0750

Data(y)

 • 1910 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Oswitzer Liegehafen. Oderstromkarte] Blatt 102

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-02-0145

Data(y)

 • 1931 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Oswitzer Liegehafen. Oderstromkarte] Blatt 102

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-02-0146

Data(y)

 • 1930 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Oswitzer Liegehafen]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-02-0137

Data(y)

 • ok 1907 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Plan von der Regulierung der Oder in der Gremarkung Lunow] Blatt 2

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-120

Data(y)

 • 1788 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Port we Wrocławiu-Osobowicach, fragment arkusza Oderstromkarte Blatt 103 km 256,84-km 259,54]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-02-0141

Data(y)

 • po 1930 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Rzeka Odra koło m. Brzeg Dolny]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0041

Data(y)

 • [1939] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Rzeka Odra koło m. Urazu]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0040

Data(y)

 • [1938] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Rzeka Odra koło miasta Oławy]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0009

Data(y)

 • 1883-1884 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Rzeka Odra koło Oławy]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0016

Data(y)

 • [1895] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Rzeka Odra koło Rędzina] [Odcinek Odry k. 264,5/266,8]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0017

Data(y)

 • [1898] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Rzeka Odra koło Ścinawy Polskiej]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0038

Data(y)

 • [1938] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Rzeka Odra koło Wrocławia-Kozanowa]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0025

Data(y)

 • [1908] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Rzeka Odra koło wsi i miasta Lubiąż]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0021

Data(y)

 • [1898] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Rzeka Odra koło wsi Przewóz]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0024

Data(y)

 • 1908 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Rzeka Odra na odcinku Wrocław-Maślice; Wrocłąw-Kozanów]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-1044

Data(y)

 • [poł. XIX w.] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Rzeka Odra od Malczyc do m. Lubiąża]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0020

Data(y)

 • [1898] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Rzeka Odra w Brzegu]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0026

Data(y)

 • [1911] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Rzeka Odra w Lubiążu]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0022

Data(y)

 • [1898] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Rzeka Odra w Raciborzu]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0042

Data(y)

 • [1939] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Schemat systemu wodnego Wasserbauamt Breslau, Odra km 231-267]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-02-0144

Data(y)

 • 1931 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

[Trigonometrisches Netz zur Oderstrom Vermessung von Breslau bis Glogau]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-343

Data(y)

 • [1821] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Abzeichnung eines Planes aus dem Jahre 1775 [Odra od Tarchalic do Boraszyna]

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-06-0001

Data(y)

 • 1775 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Baustrecke Breslau

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-23-0004

Data(y)

 • 1937 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Bereisungs-u. Schleppdampfer "Graf Zedlitz"

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-22-0012

Data(y)

 • 1911 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Blatt 1 der II ten Abtheilung der General Oder Strom Karte

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-339

Data(y)

 • 1821-1822 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Blatt 10 der II ten Abtheilung der General Oder Strom Karte

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-330

Data(y)

 • 1821-1822 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Blatt 10 der II ten Abtheilung der General Oder Strom Karte

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-769

Data(y)

 • 1851 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Blatt 2 der II ten Abtheilung der general Oder Strom Karte

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-338

Data(y)

 • 1821-1822 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Blatt 5 der II ten Abtheilung der General Oder Strom Karte

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-335

Data(y)

 • 1821-1822 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Blatt 5 der II ten Abtheilung der General Oder Strom Karte

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-758

Data(y)

 • 1851 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Blatt 6 der II ten Abtheilung der General Oder Strom Karte

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-334

Data(y)

 • 1821-1822 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Blatt 6 der II ten Abtheilung der General Oder Strom Karte

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-771

Data(y)

 • 1851 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Blatt 7 der II ten Abtheilung der General Oder Strom Karte

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-333

Data(y)

 • 1821-1822 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Blatt 7 der II ten Abtheilung der General Oder Strom Karte

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-770

Data(y)

 • 1851 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Blatt 8 der II ten Abtheilung der General Oder Strom Karte

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-332

Data(y)

 • 1821-1822 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Blatt 8 der II ten Abtheilung der general Oder Strom Karte

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-337

Data(y)

 • 1821-1822 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Blatt 8 der II ten Abtheilung der General Oder Strom Karte

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-772

Data(y)

 • 1851 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Blatt 9 der II ten Abtheilung der General Oder Strom Karte

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-773

Data(y)

 • 1851 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Blatt 9 der II tes Abtheilung der General Oder Strom Karte

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-331

Data(y)

 • 1821-1822 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Böberle. Blatt 3

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-04-0663

Data(y)

 • [1908] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Brouillon Charte Nro V von Aufnahme des Oder Strohms unterhalb Breslau

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-294

Data(y)

 • 1816 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Brouillon Charte Nro. IV von Aufnahme des Oder Strohms unterhalb Breslau

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-283

Data(y)

 • 1815-1816 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Brouillon Charte Nro.II von Aufnahme des Oder Strohms unterhalb Breslau

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-284

Data(y)

 • 1815 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Brouillon Charte Nro.III von Aufnahme des Oder Strohms unterhalb Breslau

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-285

Data(y)

 • 1815 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Brouillon Zeichnung von der Oder Strohm beim Dorffe Margareth bis Steine

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-271

Data(y)

 • 1814 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Brückschiff für die Fähre zu Regnitz

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-22-0013

Data(y)

 • [1912] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Charte des Oder Stroms und zwar von der Neusaltzer Amts Grenze bis zur Schwarnitzer Grenze

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-290

Data(y)

 • 1816 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Charte eines Theiles des Oder Strohms zwischen Preichau Przibor bis Zechelwitz und Bautke

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-372

Data(y)

 • 1824 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Charte vom Oderstrom von der Dorfe Grossen bis zur Regnitzer und Maltscher Grenze

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-768

Data(y)

 • 1851 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Charte vom Schloß, Garten und Teich zu Ohlau

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-1047

Data(y)

 • [poł. XIX w.] (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Charte von dem Oderstrome 100 Ruthen oberhalb und unterhalb des Krahns von Aufhall

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-273

Data(y)

 • 1814 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Charte von dem Oderstrome 100 Ruthen oberhalb und unterhalb des Krahns von Aufhall

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-274

Data(y)

 • 1814 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Charte von der alten Oder durch Alt Scheitniger, Wilhelmsruher und Vincent Elbinger Terrein

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-228

Data(y)

 • 1805 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Charte von der Strecke des Odestromes zwischen Binkowitz und Ratibor

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-747

Data(y)

 • 1859 (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka

Copia der Charte von dem Oder Strom und denen daran belegenen Immdalblen Grundstücken

Sygnatura/kod

PL 82 170-0-02-01-113

Data(y)

 • 1785-1790` (Utworzenie)

Poziom opisu

Jednostka
Wyniki 1 do 100 z 375
wyników na stronę

Dofinansowano ze środków PW Kultura+