Miejsca - Kowary

Akta miasta Kowary

1. Przywileje miejskie, 1659-1943; sygn. 1-5 2. Akta sądowe, 1598-1937; sygn. 6-16 3. Akta dotyczące stosunków pańszczyźnianych, 1675-1901; sygn. 17-25 4. Materiały do dziejów miasta, 1693-1940; sygn. 26-36, 152-154 5. Sprawy finansowe, 1700-1...

Sygnatura/kod

PL 83 5-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Aktiengesellschaft C. G. Gütler Filztuchfabrik Schmiedeberg

1. Sprawozdania, 1908-1944, sygn. 1-30 2. Zarządzenia i korespondencja własna, 1904-1945, sygn. 31-72 3. Sprawy o charakterze prawnym, 1863-1939, sygn. 73-82 4. Sprawy budowlane fabryki, sygn. 1891-1931, sygn. 83-89 5. Sprawy dotyczące robotni...

Sygnatura/kod

PL 83 110-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Bergfreiheitsgrube Schmiedeberg

1. Sprawy organizacyjne i administracyjne, 1927-1931, 1934-1943, sygn. 1-14 2. Sprawy dotyczące robotników kopalni, 1904, 1913, 1927, 1934-1944, sygn. 15-43 3. Sprawy podatkowe, 1900-1901, 1934-1942, sygn. 44-46 4. Sprawy produkcyjne kopalni, 1...

Sygnatura/kod

PL 83 109-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Fabryka Dywanów "Kowary" w Kowarach

1. Dział Organizacyjny, 1945-1995, sygn. 1-132 2. Rada Pracownicza, 1964-1981, 1985, 1987-1992, sygn. 133-185 3. Kadry, 1969-1992, sygn. 186-222 4. Zatrudnienie i Płace, 1950-1954, 1956-1995, sygn. 223-365 5. Dział Administracyjno-Socjalny, 19...

Sygnatura/kod

PL 83 510-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kowarach

1. Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze, 1975-1989, sygn. 1-5 2. Plenum, 1975-1985, sygn. 6-9 3. Egzekutywa, 1975-1985, sygn. 10-13 4. Komisja Rewizyjna, 1975-1985, sygn. 14-15 5. Komisja Kontroli Partyjnej, 1980-1986, sygn. 16-18 6. Komisja Ws...

Sygnatura/kod

PL 83 534-0

Data(y)

  • 1975 - 1989 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Miejska Rada Narodowa w Kowarach

1. Sesje Rady Narodowej, 1976-1990, sygn. 1-14 2. Uchwały MRN, 1984-1990, sygn. 15-20 3. Wnioski, interpelacje i spotkania radnych z wyborcami, 1981-1990, sygn. 21-24 4. Plany pracy MRN, 1984-1987, sygn. 25 5. Kwestionariusze radnych, 1978-198...

Sygnatura/kod

PL 83 388-0

Data(y)

  • 1976 - 1990 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Dywanów "Kowary" w Kowarach

1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze, 1975-1989, sygn. 1-2 2. Protokoły zebrań ogólnych, 1975-1989, sygn. 3-5 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy, 1975-1989, sygn. 6-7 4. Protokoły zebrań Oddz. Org. Part., 1980-1981, sygn. 8

Sygnatura/kod

PL 83 612-0

Data(y)

  • 1975 - 1989 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Kowarach

Sygnatura/kod

PL 83 527-0

Data(y)

  • 1991 - 2006 (Utworzenie)
  • 2001 - 2007 (Utworzenie)
  • 1991 - 2004 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Standesamt Schmiedeberg

księgi urodzeń z lat 1874-1909 księgi małżeństw z lat 1874-1909 księgi zgonów z lat 1874-1909 rejestr alfabetyczny, 1874-1892, 1 j.a.

Sygnatura/kod

PL 83 303-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół
Wyniki 1 do 10 z 14
wyników na stronę

Dofinansowano ze środków PW Kultura+