Zobacz opis archiwalny

Zespół 881-0 - Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Głuszycy
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 881-0

Tytuł

Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Głuszycy

Data(y)

  • 1975 - 1989 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 38 [j.a.], 0.6 [m.b.] w tym opracowanych: 38 [j.a.], 0.6 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2003 r., 1219, Nab., 2006 r., 1725, Nab..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1219; 2003-05-30; ; pierwsze przyjęcie, przyjęto z AP Wrocław Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie Gorcach. 1725; 2006-12-28; dopływ; Dokumentacja wydzielona w czasie opracowania zespołu, zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej AP Wrocław w dniu 28 grudnia 2006 roku.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1.Protokoły konferencji sprawozdawczej, sprawozdawczo-wyborczej, 1975-1983, sygn. 1-4, 2.Protokoły posiedzeń plenarnych, 1976-1989, sygn. 5-18, 3.Protokoły posiedzeń egzekutywy, 1976-1989, sygn. 19-32, 4.Protokoły z narad I sekretarzy POP/OOP, 1976-1988, sygn. 33, 5.Protokoły posiedzeń Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, 1983-1988, sygn. 34, 6.Protokoły posiedzeń komisji rewizyjnej, 1975-1986, sygn. 35, 7.Protokoły posiedzeń komisji kontroli partyjnej, 1978-1986, sygn. 36, 8.Protokoły posiedzeń komisji kontrolno-rewizyjnej, 1987-1988, sygn. 37, 9.Protokoły z posiedzeń Prezydium Komisji do spraw Zasłużonych Działaczy Ruchu Robotniczego, 1987-1988, sygn. 38. Stan wyjściowy: 33 j.a., 0,60 mb; w toku opracowania zespołu wydzielono dodatkowo 5 j.a., 0,00 mb (zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 28 grudnia 2006 roku). W toku opracowania zespołu, z zespołu nr 881: Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Głuszycy, wyodrębniono 1j.a., 0,01 mb - tworzącą samodzielny zespół o nazwie: Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Wełnianego "Argopol" w Głuszycy, wyodrębniony zespół zarejestrowano w księdze nabytków pod numerem zespołu: 1310 (2007 r., 1778, Nab.); zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu, w dniu 28 grudnia 2006 roku.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 28.05.1990 r., Nab. Nr 470; dawny nr zespołu: 332.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2007-12-31
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+