Zobacz opis archiwalny

Zespół 410-0 - Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dusznikach Zdroju
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 410-0

Tytuł

Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dusznikach Zdroju

Data(y)

  • 1975 - 1989 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 39 [j.a.], 0.39 [m.b.] w tym opracowanych: 39 [j.a.], 0.39 [m.b.] dokumentacja aktowa: 39 [j.a.], 0.39 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

1994 r., 458, Nab., 2003 r., 1174, Nab., 2005 r., 1190, Nab., Ub.: 43, 2007 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

43; 2007-02-15; ; dokumentacja wyodrębniona w toku porządkowania akt 1174; 2003-05-30; dopływ; przyjęto z AP Wrocław Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie Gorcach. 1190; 2005-12-27; dopływ; 16 j.a., 0,03 mb - wydzielono w toku porządkowania zespołu; zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej, 15 grudzień 2005 rok.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1.Protokoły konferencji: sprawozdawczej, sprawozdawczo-wyborczej, sygn. 1-9, 1975-1989, 2.Protokół konferencji przedzjazdowej, sygn. 10, 1986, 3.Protokoły plenarnych posiedzeń, sygn. 11-22, 1975-1988, 4.Protokoły posiedzeń egzekutywy, sygn. 23-35, 1975-1988, 5.Protokoły narad aktywu I sekretarzy POP, sygn. 36, 1984-1989, 6.Sprawozdawczość z działalności komisji rewizyjnej, sygn. 37, 1979, 7.Protokoły posiedzeń komisji kontroli partyjnej, syg. 38, 1978-1986, 8.Sprawozdania statystyczne, sygn. 39, 1975. 1 j.a. nieopracowana, podlegała przekazaniu ze względu na przynależność zespołową do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, decyzja Komisji Metodycznej, 15 grudzień 2005 rok; przytoczoną jednostkę aktową przekazano w dniu 15 lutego 2007 roku do Archiwum Państwowego we Wrocławiu (znak sprawy: OK-54-1/07) - ubytek nr 43: Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dusznikach Zdroju, 1961, 1 j.a., 0,01 mb. 16 j.a., 0,03 mb - wydzielono w toku porządkowania zespołu; zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej, 15 grudzień 2005 rok.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy nota informacyjna

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

dawne miejsce przechowywania zespołu (części zespołu): dopływ - AP O. Wałbrzych: przyjęcie 28.05.1990r., Nab. nr 492; dawny nr zespołu: 354.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2007-02-15
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+