Miejsca - Kłodzko

Amtsgericht Glatz

1.Sprawy Ogólne (Acta Generalia), 1833-1841, sygn. 1-3, 2.Księgi gruntowe (Grundbücher), [1725-1878] 1879 – 1945 [1948-1965], sygn. 4-482, 3.Księgi gruntowe majątków (Rittergütter Grundbücher), 1752-1942, sygn. 483-487, 4.Akta gruntowe (Grundak...

Sygnatura/kod

PL 84 319-0

Data(y)

  • 1947 - 1965 (Utworzenie)
  • 1879 - 1945 (Utworzenie)
  • 1723-1965 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1723 - 1878 (Utworzenie) Amtsgericht Glatz
  • 1723 - 1878 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kłodzku

1.Protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczej , materiały, sygn. 1-4, 1974-1979. 2.Protokoły konferencji przedzjazdowej, sygn. 5, 1986. 3.Protokoły plenarnych posiedzeń, sygn. 6-20, 1975-1989. 4.Protokoły posiedzeń egzekutywy, sygn. 21-35, 19...

Sygnatura/kod

PL 84 871-0

Data(y)

  • 1974 - 1989 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kłodzku

1.Protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczej, sygn. 1-4, 1975-1981, 2.Protokoły plenarnych posiedzeń, sygn. 5-13, 1975-1984, 3.Protokoły posiedzeń egzekutywy, sygn. 14-29, 1975-1984, 4.Plany pracy i sprawozdania z działalności komisji rewizy...

Sygnatura/kod

PL 84 854-0

Data(y)

  • 1975 - 1985 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Kłodzku

Dokumentacja posiedzeń MRN, wykaz pracowników ZM, zarządzenia, instrukcje, regulaminy, organizacja ZM, materiały na posiedzenia ZM, sprawozdania referatów ZM, sprawozdania statystyczne, ankiety przedsiębiorstw, wykazy zakładów przemysłowych, spisy...

Sygnatura/kod

PL 84 11-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Kłodzku

Część opracowana: 1.Administracja: -materiały na posiedzenia organów kolegialnych (wybory do Rady Nadzorczej w Oddziale PKO), regulaminy organizacyjne, ewidencja stempli, zarządzenia Dyrektora Oddziału, pełnomocnictwa - ewidencja, sprawozdawczoś...

Sygnatura/kod

PL 84 1117-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Sąd Okręgowy w Kłodzku

1.Wydział Karny: -repertoria, skorowidze, sygn. 1-32, 1945-1950[1952]. 2.Sędzia Okręgowy Śledczy Sądu Okręgowego w Kłodzku: -akta spraw karnych, sygn. 33-42, 1945-1949. 3.Wydział IV Karny Doraźny: -akta spraw karnych, sygn. 43-54, 1946-1950[1...

Sygnatura/kod

PL 84 1229-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Superintendentura w Kłodzku

Akta gmin i parafii ewangelickich, sprawy ogólno-organizacyjne i administracyjno-gospodarcze, sprawy dotyczące duchowieństwa, sprawy synodalne, sprawy opieki i wychowania dzieci, statystyka, obyczajowość i wychowanie religijne, sprawy diaspory: 1...

Sygnatura/kod

PL 84 555-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół
Wyniki 1 do 8 z 8

Dofinansowano ze środków PW Kultura+