Zobacz opis archiwalny

Zespół 102-0 - Kaufmanns-Societät Hirschberg
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 102-0

Tytuł

Kaufmanns-Societät Hirschberg

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne, luźne; dobry; Ogółem: 584 [j.a.], 19 [m.b.] w tym opracowanych: 584 [j.a.], 19 [m.b.] dokumentacja aktowa: 584 [j.a.], 19 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Cła, podatki i pożyczki, 1658-1877, sygn. 1-132 2. Sprawy organizacyjne, 1754-1885, sygn. 133-197 3. Protokoły i sprawozdania, 1717-1818, sygn. 198-217 4. Handel płótnem, 1754-1855, sygn. 218-244 5. Produkcja płócien i sprawy cechowe, 1677-1850, sygn. 245-328 6. Sprawy ciężarów na rzecz wojska, 1754-1820, sygn. 329-353 7. Sprawy finansowe, 1658-1936, sygn. 354-468 8. Korespondencja i dzienniki podawcze, 1743-1939, sygn. 469-522 9. Handel zbożem, 1760-1812, sygn. 523-549 10. Matrykuły i sprawy osobowe, 1754-1885, sygn. 550-581

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok. 80%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz kartkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-03
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+