Miejsca - Janowice Wielkie

Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Janowicach Wielkich

1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze, 1975-1986, sygn. 1-5 2. Plenum, [1974] 1975-1988, sygn. 6-14 3. Egzekutywa, 1976-1989, sygn. 15-24 4. Gminna Komisja Rewizyjna, 1976-1986, sygn. 25-27 5. Ankieta statystyczna, 1977, sygn. 28 6. Protokoły...

Sygnatura/kod

PL 83 555-0

Data(y)

  • 1974 (Utworzenie)
  • 1975 - 1989 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Papieru w Janowicach Wielkich

1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze, 1979, sygn. 1 2. Protokoły zebrań ogólnych, [1973-1974] 1975-1980, sygn. 2-5 3. Ankiety statystyczne, [1973] 1975-1978, sygn. 6

Sygnatura/kod

PL 83 591-0

Data(y)

  • 1973 - 1974 (Utworzenie)
  • 1975 - 1980 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Janowicach Wielkich

1. Sprawy wyborów, spisy wyborców w poszczególnych obwodach, 1952-1954, sygn. 1 - 13 2. Protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, 1950-1952, sygn. 17 - 19 3. Plany pracy i protokoły posiedzeń różnych komisji, 1948-1953, sygn. 20 - 24 ...

Sygnatura/kod

PL 83 134-0

Data(y)

  • 1948 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół
Wyniki 1 do 3 z 3

Dofinansowano ze środków PW Kultura+