Miejsca - Chrośnica

Akta gminy Chrośnica

1. Statystyka i wykazy mieszkańców, 1753-1754, 1763-1805, sygn. 1-16 2. Sprawy metrykalne i spisy poborowych, 1768, 1794-1815, 1830, sygn. 17-19 3. Sprawy prawno-majątkowe, 1540-1844, sygn. 20-32 4. Zarządzenia władz zwierzchnich, 1756-1836, sy...

Sygnatura/kod

PL 83 74-0

Data(y)

  • 1540 - 1938 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1540 - 1938 (Utworzenie) Gemeinde Ludwigsdorf
  • 1540 - 1938 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Evangelische Schule in Ludwigsdorf, Kr. Schönau

1. Organizacja i zarządzenia, 1877-1899, 1900-1916, 1930-1936, sygn. 1-5 2. Kronika, 1742-1946, sygn. 6 3. Inwentaryzacja, 1853-1873, sygn. 7 4. Organizacja roku szkolnego, 1792-1877, 1889-1917, 1935-1944, sygn. 8-15 5. Remonty, 1900-1908, syg...

Sygnatura/kod

PL 83 504-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. K. Świerczewskiego w Chrośnicy

1. Sprawy organizacyjne, 1952-1956, sygn. 1-4 2. Roczne plany gospodarcze, 1953-1956, sygn. 5-8 3. Sprawozdania roczne i statystyka, 1953-1956, sygn. 9-13 4. Księga ewidencji członków spółdzielni, 1952-1955, sygn. 14 5. Księgi rozliczeń i dnió...

Sygnatura/kod

PL 83 185-0

Data(y)

  • 1952 - 1956 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół
Wyniki 1 do 3 z 3

Dofinansowano ze środków PW Kultura+