Miejsca - Bystrzyca Kłodzka

Akta miasta Bystrzycy Kłodzkiej

Część opracowana: -Dokumwnty pergaminowe, 1381-1801, syg. 1-176, układ chronologiczny. I.Księgi miejskie, 1571-1880, sygn. 1-59, księgi kupna, protokoły rady, urbarze, księgi sądowe, księgi sierot, przywileje rzemisł, księgi czeladników i ucznió...

Sygnatura/kod

PL 84 831-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bystrzycy Kłodzkiej

1.Protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczej, 1975-1986, sygn. 1-6, 2.Protokoły posiedzeń plenarnych, 1975-1986, sygn. 7-18, 3.Protokoły posiedzeń egzekutywy, 1975-1986, sygn. 19-30, 4.Protokoły posiedzeń Komisji Współdziałania Partii i Stro...

Sygnatura/kod

PL 84 880-0

Data(y)

  • 1975 - 1986 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół
Wyniki 1 do 2 z 2

Dofinansowano ze środków PW Kultura+