Zobacz opis archiwalny

Zespół 2136-0 - Bank Zachodni S.A. Centrala we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 2136-0

Tytuł

Bank Zachodni S.A. Centrala we Wrocławiu

Data(y)

  • 1989 - 2001 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, luzy; dobry; Ogółem: 2768 [j.a.], 49.1 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 2767 [j.a.], 49.1 [m.b.] inne: 1 [j.a.], 0 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Bank Zachodni S.A. we Wrocławiu (1989-2001)

Historia administracji

Bank Zachodni S.A. powstał 1.02.1989 roku na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 roku i otrzymał statut jako Bank Zachodni we Wrocławiu. 8.10.1991 roku Bank przekształcił się w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 1991roku) pod nazwą Bank Zachodni - Spółka Akcyjna. Z dniem 24.06.1999 roku na podstawie Umowy Sprzedaży Akcji zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Irish Bank European Investments Limited zostaje głównym udziałowcem Banku Zachodniego S.A.

Dzieje zespołu

nab.: 3894, 3895/2007r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

3894; 2007-10-22; dopływ; pierwsze przejęcie akt 3895; 2007-10-22; dopływ; pierwsze przejęcie akt

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2007-10-30
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

2007-10-30 00:00:00

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+