Zobacz hasło wzorcowe

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddziałw w Lubaniu

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Hasło korporacyjne

Autoryzowana forma nazwy

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddziałw w Lubaniu

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

1961 - 2014

Historia

Miejsca

Lubań

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Powiązana jednostka

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu

Identyfikator jednostki powiązanej

Kategoria powiązania

wiążący

Daty tego powiązania

1961 - 2014

Opis relacji/powiązania

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu jest następcą Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Lubaniu

Blok kontroli

Identyfikator opisu

ISAAR PL86

Identyfikator instytucji

PL86

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Szkic

Poziom szczegółowości

Skrócony

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Utworzono 19.10.2016 r. Adam Baniecki

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

  • łacińskie

Źródła

Uwagi o stanie

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+