Zobacz opis archiwalny

Zespół 26-0 - Akta miasta Świdnicy
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 26-0

Tytuł

Akta miasta Świdnicy

Data(y)

  • 1243 - 1943 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

poszyt, księga, luzy; dostateczny; Ogółem: 8503 [j.a.], 30.63 [m.b.] w tym opracowanych: 8503 [j.a.], 30.63 [m.b.] dokumentacja aktowa: 755 [j.a.], 30.63 [m.b.] dokumenty pergaminowe i papierowe: 7748 [j.a.], 0 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

brak informacji ; 3921/2007r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2550; 2000-03-07; dopływ; Dokument z Akt Miasta Świdnicy 3921; 2007-02-19; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

I. Dokumenty - w układzie chronologicznym /1243-1899/ Przywileje panujących na rzecz miasta i księstwa, dokumenty radzieckie i ławnicze, alienacje nieruchomości, dzierżawy, kontrakty czynszowe, pożyczki, zastawy, statuty cechowe, sprawy kościelne, dotacje na rzecz szpitala i opieki społecznej, instrumenty notarialne, stosunki Świdnicy z innymi miastami, ortyle magedurskie, sprawy gospodarcze i społeczne miasta. II. Akta 1. Uchwały sejmiku książęcego. /1541-1685/ 2. Sprawy organizacyjno-prawne, sądowe, finansowe, gospodarcze. /1380-1797/ Ustawy, przepisy prawne, przywileje i ich odpisy, administracja i rachunkowość dóbr miejskich, urbarze, wyroki, sprawozdania, zarządzenia, decyzje, rezolucje cesarskie, księgi sądowe, legaty i fundacje, ordynacje, rachunki, spisy czynszów, rzemiosło, spisy przywilejów, księgi długów, sądy ławnicze, księgi protokołów sądowych, zapiski sądowe. 3. Ksiegi testamentów. /1727-1783/ 4. Księgi kupna. /1650-1829/ 5. Protokoły Rady Miejskiej. /1682-1769/ 6. Sprawy cechów. /1739-1819/ 7. Księga protokołów spraw policyjnych. /1772-1782/ 8. Księga protokołów posiedzeń deputacji. /1861-1878/ 9. Księgi miejskie. /1321-1780/ Ustawy, przepisy, przywileje, spisy mieszkańców, sprawy sądowe i policyjne, sprzedaże, zrzeczenia, ugody, darowizny, testamenty, listy lenne 10. Księgi wsi podmiejskich /1506-1809/ Poszczególnych wsi (kupna i ławnicze). 11. Sprawy podatkowe miasta i wsi podmiejskich. /1370-1863/ 12. Urbarze i księgi gruntowe gmin podmiejskich. /XVIIIw./ 13. Recesy, zniesienie ciężarów, księgi powinności. /1776-1818/ 14. Sprawy prawne /1541-1822/ 15. Repertoria archiwalne, zarządzenia cesarskie, sprawy kościołów, kroniki historyczne. /1654-1901/ 16. Rachunki miejskie. /1596-1771/ 17. Księgi dotyczące rozwoju Swidnicy, jej wsi i majątków. /1797-1940/ 18. Protokołu magistratu. /1891-1934/ 19. Sprawy miejskie /1833-1943/ Listy wyborów do gmin, wybory deputowanych, spis mieszkańców, sprawy kościelne, burmistrz K. Franke, gazownia. 20. Odpisy przywilejów, księgi ławnicze, rachunki. /1316-1897/ 21. Sprawy wojskowe i wojenne. /1826-1926/ Likwidacja strat i kosztów wojennych XVIII w., zarządzenia króla pruskiego, wojny napoleońskie, przemarsze wojsk, opłaty i ciężary, dostawy dla wojska, kwaterunki, komendanci wojenni, francuscy i polscy dezerterzy i jeńcy wojenni, wojna z Austrią i Francją. 22. Pomniki i tablice pamiątkowe. /1765-1925/ 23. Fortyfikacje miejskie. /1791-1896/ 24. Sprawy budowlane. /1796-1908/ Protokoły posiedzeń deputacji budowlanej, brukowanie ulic, sprawy wodno-kanalizacyjne, drogi. 25. Więzienie miejskie. /1833-1898 26. Dom pogrzebowy. /1819-1892/ 27. Sprawy szkolne. /1809-1934/ Gimnazjum, nauka religii, frekwencja, szkoły zawodowe. 28. Sprawy sądowe, prawne i spadkowe. /1740-1878/ 29. Księgi i akta poszczególnych cechów. /1480-1934/ Rachunki, przywileje, protokoły zebrań, statuty, egzaminy, świadectwa nauki rzemiosła i listy prawego pochodzenia. 30. Aneks.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki
  • łaciński
  • francuski
  • hebrajski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niepełne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz kartkowy 7748 j.a. inwentarz książkowy 755 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2009-09-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+