Zobacz opis archiwalny

Zespół 562-0 - Akta miasta Strzelina
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 562-0

Tytuł

Akta miasta Strzelina

Data(y)

  • 1362 - 1883 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

luźne; dobry; Ogółem: 476 [j.a.], 2.5 [m.b.] w tym opracowanych: 476 [j.a.], 2.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 476 [j.a.], 2.5 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.:65/1961r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy rady i władz miejskich. /1362-1853/ Prawa i zarzadzenia, personalia, wybory radnych, urbarze, saliny, rybołówstwo, młyny, posiadłości ziemskie, myślistwo. 2. Stany. /1538-1618/ Stany krajowe, władze stanowe, obywatelstwo miasta. 3. Księgi miejskie i urzędowe. /1568-1704/ 4. Sądownictwo. /1540-1821/ Procesy cywilne, sprawy karne, spory leśne, sędziowie, ławnicy, sołtysi. 5. Policja. /1540-1851/ Policja handlowa, ubodzy, kolekty, drogi, aptekarstwo - spory, dokumenty prawego urodzenia, zbytek i luksus, wilkierze. 6. Finanse i podatki. /1565-1842/ Kontrybucje, rachunki miejskie, sprawy ubogich, czynsze, cła. 7. Militaria. /1580-1736/ Musterungi, werbunki, furaże. 8. Statystyka i kultura. /1549-1814/ Statystyka miejska, rzemiosło i cechy. 9. Szkolnictwo i oświata. /1555-1821/ Sprawy szkół i szpitali. 10. Sprawy kościelne. /1385-1849/ Personalia, służby kościelne, ewangelicy, organy, jurysdykcja ewangelików, rachunki, sprawy katolików, klasztory klarysek i augustianów, legaty. 11. Dodatek . /1560-1883/ Akta gruntowe, personalia.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy niemiecki

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-11-17
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+