Zobacz opis archiwalny

Zespół 10-0 - Akta miasta Lwówka Śląskiego
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 10-0

Tytuł

Akta miasta Lwówka Śląskiego

Data(y)

  • 1492 - 1943 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1492 - 1943 (Utworzenie) Magistrat Löwenberg
  • 1492 - 1943 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne, luźne; dostateczny; Ogółem: 3706 [j.a.], 83.88 [m.b.] w tym opracowanych: 3692 [j.a.], 83.4 [m.b.] dokumentacja aktowa: 3705 [j.a.], 83.88 [m.b.] dokumenty pergaminowe i papierowe: 1 [j.a.], 0 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Nab. 573/2000; 1108/2010; 1129/2011; 1176/2011; 1428/2015

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

573; 2000-10-13; Dopływ; Jednostka dotyczy cechu piekarzy w Lwówku Śląskim, transakcji kupna-sprzedaży dokonywanych między władzami cechu piekarzy a rodziną Raunern. 1108; 2010-12-30; dopływ; Jednostka wczesniej należała do zespołu "Akta miasta Ząbkowic Śląskich". Decyzją Komisji Metodycznej AP we Wrocławiu z dnia 17.12.2010 została przekazana do O/Jelenia Góra do zespołu 10/"Akta miasta Lwówka Ślaskiego". 1129; 2011-03-14; dopływ; Akta przekazano bez pisma przewodniego. Większość akt wymaga konserwacji i zszycia. 1176; 2011-08-31; dopływ; W spisie podano przybliżoną datę pochodzenia księgi: "Militär Rolle" na I połowę XIX wieku. 1428; 2015-05-07; darowizna;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Administracja ogólna, 1492-1938, sygn. 1-375, 3689 2. Rzemiasło, sprawu cechowe, handel przemysł, 1492-1936, sygn. 376-698, 3669-3678, 3688 3. Grunty i budynki, sprawy granic i uwłaszczenia, 1542-1936, sygn. 699-1333 4. Administracja lasów, personalia urzedników komunalnych, 1528-1940, sygn. 1334-1676, 3683 5. Kasowość, 1614-1938, sygn. 1677-2312 6. Sprawy kościelne i szkolne,1508-1943, sygn. 2313-2606 7. Opieka społeczna, 1566-1936, sygn. 2607-2756 8. Administracja państwowa i urząd stanu cywilnego, 1524-1937 ,sygn. 2757-3116, 3679-3682, 3684, 3685 9. Budownictwo, wodociągi, gazownia, kolej,pożary,policja, 1701-1936 ,sygn. 3117-3664, 3686-3687 10. Dopływy, 15 j.a., bez sygnatur

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy protokół zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Zespół przejęto z byłego Staatsarchiv Breslau i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Lwówku Śląskim. W 2000 i 2010 r. przejęto 2 dopływy z AP we Wrocławiu. W 2011 r. kolejne dopływy z AP Wrocław i Starostwa Powiatowego w Lwówku Ślaskim.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-05-07
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Wojciech Szczerepa i Anna Borys; Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+