Zobacz opis archiwalny

Zespół 5-0 - Akta miasta Lubina
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 5-0

Tytuł

Akta miasta Lubina

Data(y)

  • 1605 - 1944 (Utworzenie)
  • 1295 - 1604 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 617 [j.a.], 16 [m.b.] w tym opracowanych: 617 [j.a.], 16 [m.b.] dokumentacja aktowa: 617 [j.a.], 16 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 10/1954, 593/1978, ub.: 82/1967, 86/1968

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

sygn. 1-8: obszar i majątek miejski, 1829-1936; sygn. 9-15: ludność miasta, 1674-1937; sygn. 16-20: sprawy panujących, władze centralne i prowincjonalne, 1760-1936; sygn. 21-78: sprawy samorządu miejskiego, godła i barwy miejskie, [1295]1605-1942; sygn. 79-102: sprawy dotyczące organizacji magistratu, 1642-1943; sygn. 103-116: sprawy uwłaszczeniowe 1811-1933; sygn. 117-167: sprawy gruntowe, 1851-1943; sygn. 168-186: sprawy gospodarki rolnej, 1886-1937; sygn. 187-226: gospodarka leśna, 1799-1939; sygn. 227-242: handel, rzemiosło, przemysł, spółdzielczość, 1726-1944; sygn. 243-255: sprawy budowlane, 1844-1940; sygn. 256-285: sprawy budowy i uruchomienia linii kolejowej, 1913-1939; sygn. 286-297 (288 - pominięta): drogi, ulice, place, 1746-1940; sygn. 298-378: zakłady i przedsiębiorstwa miejskie, 1829-1942; sygn. 379-385: sprawy porządku i bezpieczeństwa ppoż., 1853-1938; sygn. 386-417: Miejska Kasa Oszczędności, 1876-1936; sygn. 418-436: sprawy finansowe miasta, 1700-1940; sygn. 437-447: pomoc i opieka społeczna, 1876-1942; sygn. 448-467: fundacje i zapisy, 1788-1939; sygn. 468-473: sprawy wyznaniowe, 1836-1937; sygn. 474-481: sprawy kulturalne, 1827-1939; sygn. 482-538: sprawy szkolne, 1765-1940; sygn. 539-542: towarzystwa i stowarzyszenia, 1867-1935; sygn. 543-550: sprawy wyborów do organów państwowych, 1911-1938; sygn. 551-558: sprawy administracji sądowej, 1774-1941; sygn. 559-568: sprawy wojskowe, 1885-1943; sygn. 569-573: statystyka, 1895-1938; sygn. 574-617: policja, 1814-1943; sygn. 618: aneks (Acta der Bau-Polizeiverwaltung, 1928-1935); 58 j.a.: akta kat. B50 (budowlane, 1858-1943, 17 j.a., personalne, 1856-1944, 41 j.a.)

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

nie można ustalić

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-05-12
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Edyta Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+