Zobacz opis archiwalny

Zespół 21-0 - Akta miasta Kłodzka
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 21-0

Tytuł

Akta miasta Kłodzka

Data(y)

  • 1324 - 1945 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

księga, luzy; dobry; Ogółem: 7888 [j.a.], 122.12 [m.b.] w tym opracowanych: 7888 [j.a.], 122.12 [m.b.] dokumentacja aktowa: 7305 [j.a.], 122.12 [m.b.] dokumenty pergaminowe i papierowe: 583 [j.a.], 0 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 146/1951r.; 155/1952r.; 3453/2005r.; 3923/2007r.; nab. 4148/2008; nab. 4564/2011;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

3453; 2005-06-27; dopływ; 3923; 2007-02-19; dopływ; 4148; 2008-12-16; korekta ewidencji; 4564; 2011-03-30; korekta ewidencji;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

I. Dokumenty. /1328-1926/ Przywileje, alienacje dóbr poręczenia, czynsze kościelne, zwolnienia od opłat celnych, skrypty dłużne, sprawy górnicze, zamki, sprawy cechowe, ugody, instrukcje poselskie, urbarze, powinności, testamenty, inwentarze, Żydzi, listy prawego pochodzenia, sprawy wojskowe i policyjne, szpitale, szkolnictwo, sądownictwo, sprawy konserwatorskie i archeologiczne./1328 - 1926/ II. Akta. 1. Sprawy organizacyjne, ustawodawstwo. /1324-1939/ Statystyka, kancelaria i registratura: protokoły i uchwały rady miejskiej, zjazdy miast śląskich i pruskich, wybory do Rady Miejskiej, sejmu pruskiego i parlamentu Rzeszy, kroniki miejskie, statystyki o stanie miasta, sprawozdania administracyjne i prasowe, sprawy robotnicze i strajki w l. 1898-1923, instrukcje kancelaryjne, registratura i archiwum miejskie. 2. Posiadłości ziemskie, leśnictwo, rybołówstwo, posesje miejskie. /1477 - 1938/ Dzierżawy majątkowe, sprzedaże działek gruntowych, procesy majątkowe, sprawy graniczne, sprawy leśne, spisy domów. 3. Sprawy budowlane. /1676 - 1932/ Zarządzenia budowlane, działalność deputacji budowlanej, inwestycje budowlane, budownictwo komunalne i państwowe, plan zabudowy miasta z 1776 r. 4. Sprawy wodne, pożary. /1565 - 1938/ Utrzymanie kanalizacji, rzek, rowów, mostów i dróg, kataster rzeczny, młyny, pożary i ubezpieczenia od ognia. 5. Budowa dróg i komunikacja. /1627 - 1937/ Budowa oraz naprawa dróg i ulic, zakładanie zieleńców, oświetlanie ulic, komunikacja, telegraf, poczta, kolej. 6. Przedsiębiorstwa miejskie. /1647 - 1931/ Gazownia, wodociągi, elektrownia, cegielnia, rzeźnia, browar miejski i słodownia. 7. Rolnictwo, ogrodnictwo, górnictwo, handel. /1742 - 1943/ Wysiew zbóż i roślin przemysłowych, uprawa ziemniaków, ogrodnictwo i sadownictwo, górnictwo węglowe, handel wewnętrzny i zagraniczny, izby handlowe, sąd kupiecki, jarmarki i targi, ceny zbóż artykułów spozywczych, dzierźawy stoisk, miary i wagi. 8. Rzemiosło. /1496 - 1936/ Przywileje cechowe, instrukcje rzemieślnicze, ustawy, sądy, katastry, izby przemysłowe, uwłaszczenie rzemiosła, sprawy poszczególnych rzemiosł i cechów. 9. Fabryki i zakłady przemysłowe. /1742 - 1936/ Fabryki, praedsiębiorstwa, towarzystwa akcyjne, postęp techniczny, sprawy robotnicze, związki zawodowe, związki pracodawców, kasy chorych, ubezpieczenia. 10. Opieka społeczna. /1742 - 1940/ Spisy podopiecznych, fundusze szpitala i miasta na cele charytatywne, legaty, dotacje, stypendia. 11. Szpitale i służba zdrowia. /1414 - 1944/ Dobra szpitalne, budowa szpitali, protokoły zarządu, fundacje, policja i komisja sanitarna, administracja, walka z epidemiami i chorobami zwierząt, szczepienia ochronne, ochrona sanitarna żywności. 12. Finanse i podatki. /1621 - 1942/ Zarządzenia finansowe, sprawy kamery miejskiej, pożyczki i długi miejskie, loteria, lombardy, podatki komunalne i państwowe, kasy ( opieki społecznej, szpitala, szkół). 13. Szkolnictwo i sprawy młodzieżowe. /1649 - 1938/ Opieka nad młodzieżą, deputacja szkolna, rady szkolne, wyższe zakłady naukowe, szkoły średnie, zawodowe, budownictwo i utrzymanie szkół. 14. Sprawy kościelne i wyznaniowe. /1338 - 1944/ Konsystorz ewangelicki, stosunek władz miejskich do kościołów, budownictwo i remonty kościołów, sprawy dekanatu w Kłodzku, jubileusze kościelne, kongregacja duchownych, sprawy cmentarzy, personalne. 15. Instytucje kulturalno-oświatowe. /1575 - 1945/ Dzierżawy i przebudowa teatru miejskiego, kina, zezwolenia na imprezy kulturalne, udział Kłodzka w budowie pomników we Wrocławiu i w Kłodzku, Miejski Urząd Prasowy, biblioteki, muzeum, kroniki miejskie. 16. Organizacje i związki. /1848 - 1938/ Organizacje polityczne, robotnicze, gospodarcze, rzemieślnicze, handlowe, młodzieżowe, sportowe, kombatanckie. 17. Sprawy personalne. /1650 - 1945/ Instrukcje i wykazy personalne Rady Miejskiej i Magistratu, przedsiębiorstw komunalnych, szpitali, szkół, policji, wynagrodzenia. 18. Sprawy policyjne. /1560 - 1945/ Sprawy organizacyjne żandarmerii i policji, policja, przemysłowa, drogowa i powiatowa, graniczna i budowlana, sprawy meldunkowe, więzienia, sprawy Żydów, obcokrajowców, spisy ludności, sprawy robotników obcych (w tym polskich) w okresie hitlerowskim. 19. Sądownictwo. /1712 - 1928/ Sąd miejski, sprawy Magistratu z mieszkańcami, Sąd Rozjemczy, sprawy kryminalne, Sąd Ławniczy, testamenty. 20. Sprawy wojskowe i wojenne. /1564-1943/ Garnizon kłodzki, budowa twierdzy i fortyfikacji miejskich, ciężary i szkody wojenne, kwaterunki, zaopatrzenie. 21. Urząd stanu cywilnego. /1811 - 1938/ Organizacja i administracja urzędu stanu cywilnego, rejestry metrykalne i wojskowe. 22. Uzupełnienia. /1751-1930/ Listy prawego urodzenia, listy ukończenia nauki rzemiosła, archiwum Magistratu, sprawy rachunkowo-kasowe. 23. Aneks. /1406-1880/ Skargi i zażalenia, sprawy kościelne i klasztorne (kolegium jezuitów), akta cechowe, akta gruntowe, testamenty, intercyzy, sprawy majątkowe. Repertorium akt dot. rozbudowy miasta, sprawy rzemieślnicze, zarządzenia Stanów Prowincjonalnych dla Dolnego Śląska, Hrabstwa Kłodzkiego i Górnych Łużyc. Zarząd Policji Budowlanej: akta i plany budynków z obszaru Starego Miasta Kłodzka. - 731 j.a.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz kartkowy 583 j.a. inwentarz książkowy 7305 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2011-03-30
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+