Zobacz opis archiwalny

Zespół 7-0 - Akta miasta Kamiennej Góry
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 7-0

Tytuł

Akta miasta Kamiennej Góry

Data(y)

  • 1613 - 1945 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1613 - 1945 (Utworzenie) Magistrat Landeshut
  • 1613 - 1945 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte, luźne; dobry; Ogółem: 1746 [j.a.], 35 [m.b.] w tym opracowanych: 1746 [j.a.], 35 [m.b.] dokumentacja aktowa: 1746 [j.a.], 35 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

nab. 123/1959

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Wybory i zarządzenia władz państwowych, 1708-1936, sygn. 1-28 2. Wybory i zarządzenia władz powiatowych, 1816-1943, sygn. 29-44 3. Sprawozdania statystyczne, 1742-1944, sygn. 45-62 4. Przywileje, organizacja władz miejskich, biurowość, 1728-1944, sygn. 63-117 5. Zmiany terytorium administracyjnego miasta, 1774-1928, sygn. 118-135 6. Wpisy do obywatelstwa miejskiego, 1794-1913, sygn. 136-159 7. Wybory władz miejskich i akta rady miejskiej, 1796-1944, sygn. 160-313 8. Urzędnicy miejscy, 1779-1944, sygn. 314-341 9. Organizacja biurowości magistratu, 1832-1932, sygn. 342-355 10. Administracja finansowa, 1677-1940, sygn. 356-452 11. Podatki komunalne, 1749-1943, sygn. 453-487 12. Sądownictwo miejskie, 1833-1928, sygn. 488-490 13. Sprawy sądowe rzemieślników miejskich, 1818-1937, sygn. 491-521 14. Handel i przemysł, 1773-1945, sygn. 522-577 15. Sprawy cechowe, 1613-1932, sygn. 578-709 16. Myślistwo, 1930-1932, sygn. 710 17. Jarmarki, 1756-1933, sygn. 711-716 18. Komunikacja, transport, łączność, sport i turystyka, 1855-1945, sygn. 717-747 19. Regulacje cieków wodnych, powodzie, 1750-1930, sygn. 748-760, 1744 20. Towarzystwa i organizacje w mieście, 1797-1941, sygn. 761-821 21. Lecznictwo i opieka społeczna, 1809-1945, sygn. 822-1037 22. Pomniki, 1875-1928, sygn. 1038-1041 23. Procesy i sprawy sporne miasta, 1834-1928, sygn. 1042-1050, 1745 24. Sprawy kulturalno-polityczne, 1654-1943, sygn. 1051-1085 25. Administracja policyjna, 1774-1944, sygn. 1086-1314 26. Administracja gruntami miejskimi, 1645-1928, sygn. 1315-1370 27. Administracja budowlana, 1749-1939, sygn. 1371-1434, 1742 28. Administracja lasów miejskich, 1743-1929, sygn. 1435-1457 29. Sprawy straży pożarnej, 1752-1928, sygn. 1458-1471 30. Administracja cegielnią miejską, 1764-1914, sygn. 1472-1488 31. Administracja młynami, 1741-1935, sygn. 1489-1506 32. Administracja browarem, 1694-1853, sygn. 1507-1514 33. Administracja rzeźną miejską, 1888-1942, sygn. 1515-1520 34. Wodociągi i gazownia miejska, 1828-1928, sygn. 1521-1523 35. Sprawy kościelne, 1696-1944, sygn. 1524-1548 36. Sprawy żydowskiej gminy wyznaniowej, 1827-1925, sygn. 1549-1551 37. Szkolnictwo i legaty szkolne, 1760-1944, sygn. 1552-1653 38. Administracja kasą oszczędności, 1850-1944, sygn. 1654-1662 39. Sprawy wojskowe, 1749-1944, sygn. 1663-1726 40. Miscellanea, 1676-1852, sygn. 1727-1733 41. Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, 1878-1945, sygn. 1734-1741, 1746

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok. 50%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+