Zobacz opis archiwalny

Zespół 20-0 - Akta miasta Dzierżoniowa
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 20-0

Tytuł

Akta miasta Dzierżoniowa

Data(y)

  • 1331 - 1942 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

poszyt, luzy; dostateczny; Ogółem: 1740 [j.a.], 31.7 [m.b.] w tym opracowanych: 1740 [j.a.], 31.1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 1691 [j.a.], 31.7 [m.b.] dokumenty pergaminowe i papierowe: 49 [j.a.], 0 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 109/1952r.; 3920/2007r.; nab. 4565/2011; nab. 5250/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

3920; 2007-02-19; dopływ; 4565; 2011-03-30; korekta ewidencji; 5250; 2013-02-19; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

I. Dokumenty. /1417-1735/ Przywileje książęce, alienacje dóbr, zadłużenia mieszczan, sprawy rzemiosła i handlu. II. Akta. 1. Zarządzenia, sprawy organizacyjne, statystyka. /1578-1918/ Kroniki, wybory do Rady Miejskiej, rejestry, statystyka budynków i zawodowa. 2. Rada i kamera miejska. /1623-1941/ Organizacja, ustrój, personel: protokoły rady miejskiej i kolegium magistrackiego, wprowadzenie ustawy miejskiej z 1808 r., rachunkowość miejska, generalia dotyczące przekazania magistratowi administracji policyjnej, sprawy ratusza. 3. Administracja i dzierżawa dóbr miejskich. /1653-1890/ Sprawy uwłaszczenia ludności, przemysł wiejski, pobyt legionu polskiego na Dolnym Śląsku w 1807 r. 4. Przedsiębiorstwa przemysłowe, cła, opłaty miejskie. /1665-1890/ Cła i opłaty z tytułu dzierżawy różnych miejskich przedsiębiorstw. 5. Leśnictwo, myśliwstwo, sprawy graniczne. /1748-1879/ Sprawy leśne, kłusownictwo. 6. Budownictwo miejskie. /1743-1906/ Budżet, budowa ratusza, drogi, mosty, studnie, policja budowlana. 7. Sprawy policyjne. /1589-1938/ Bezpieczeństwo w mieście, prokuratura, miary, wagi, utrzymanie dróg i mostów, zakład ubezpieczeń od ognia. 8. Handel, rzemiosło, przemysł. /1613-1937/ Przemysł tekstylny, metalowy, skórzany, pończoszniczy, Izba Handlowa, lombard, rzeźnia, cechy rzemieślnicze i korporacje, kwestia żydowska. 9. Browarnictwo i gorzelnictwo. /1527-1895/ Produkcja piwa i wódki, dzierżawa miejskiego urbarza browarniczego, zezwolenia na wyszynk. 10. Kościoły i szkoły, szpitale i opieka społeczna. /1555-1942/ Ustawodawstwo, personalia, inwestycje, statystyka. 11. Sądownictwo. /1648-1919/ Protokoły sądowe. 12. Wojskowość. /1741-1889/ Kontrybucje wojenne z lat 1759-1763, materiały do dziejów miasta (głównie z okresu wojen napoleońskich). 13. Podatki i opłaty na rzecz miasta. /1741-1941/ Ustawodawstwo podatkowe, podatki, cła akcyzy. 14. Policja krajowa. /1612-1934/ Więziennictwo, wyroki śmierci od 1667 r., wykazy polskich i rosyjskich zbiegów z lat 1843-1856, zakłady opieki społecznej i pracy, materiały do Wiosny Ludów, cenzura, utworzenie Muzeum w Dzierżoniowie. 15. Sprawy władzy suwerennej. /1420-1887/ Hołdy, zjazdy, zarządzenia władz państwowych. 16. Aneks. /1610-1935/

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki
  • łaciński

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz kartkowy 49 j.a. inwentarz książkowy 1691 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-20
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+