Zobacz opis archiwalny

Zespół 794-0 - Akta miasta Boguszowa
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 794-0

Tytuł

Akta miasta Boguszowa

Data(y)

  • 1499 - 1945 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne, luźne; dobry; Ogółem: 3275 [j.a.], 85.02 [m.b.] w tym opracowanych: 3273 [j.a.], 85 [m.b.] dokumentacja aktowa: 2926 [j.a.], 85.02 [m.b.] dokumenty pergaminowe i papierowe: 349 [j.a.], 0 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2003 r., 1072, Nab., 2006 r., 1542, Nab., Nab. nr 2097, 2013 r., 2006 r., 15, Przes..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1072; 2003-05-30; ; pierwsze przyjęcie, przyjęto z AP Wrocław Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie Gorcach. 1542; 2006-06-23; dopływ; 2097; 2013-02-22; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: Kroniki miasta, dokumentacja dotycząca nadania obywatelstwa miejskiego, akta dotyczące Sobięcina Górnego (sprawy gruntowe, statystyka, sprawy sądowe), akta dotyczące Rady Miejskiej (wybory, protokoły z posiedzeń), sprawy administracyjno-gospodarcze (sprawy gruntowe), sprawy organizacyjno-prawne (zrzeszenia, organizacje społeczne), sprawy dotyczące szkół, opieki społecznej, sprawy finansowo-podatkowe: I.Dokumentacja papierowa i pergaminowa, 349 j.a., lata: 1500-1800. II.Akta: 1.Kroniki miasta, 1499-1930, sygn. 1-7, 2.Sprawy dotyczące nadania obywatelstwa miejskiego, 1803-1919, sygn. 8-22, 3.Akta dotyczące Sobięcina Górnego, 1705-1929, sygn. 23-78, 4.Akta dotyczące rady miejskiej, 1809-1944, sygn. 79-188, 5.Sprawy administracyjno-gospodarcze, 1809-1944, sygn. 189-1442, 6.Sprawy organizacyjno-prawne, 1713-1945, sygn. 1443-2075, 7.Sprawy dotyczące szkół, opieki społecznej, 1734-1944, sygn. 2076-2548, 8.Sprawy finansowo-podatkowe, 1653-1944, sygn. 2549-2912 (+ 12 j.a. bez numeracji). Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 15, Przes.: do zespołu nr 794 przesunięto 1 j.a., 0,01 mb, z lat 1877-1879 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 232) Część nieopracowana: -1 j.a., 0,01 mb, -1 j.a., 0,01 mb (nab. nr 2097, 2013 rok).

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki
  • łaciński

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy rękopis, bez wstępu do inwentarza spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 26.08.1954r., Nab. nr 18; dawny nr zespołu: 2.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-22
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+