Zobacz opis archiwalny

Zespół 157-0 - Akta majątku Yorcka von Wartenburga w Oleśnicy Małej, pow. oławski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 157-0

Tytuł

Akta majątku Yorcka von Wartenburga w Oleśnicy Małej, pow. oławski

Data(y)

  • 1536 - 1942 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte, luźne; dobry; Ogółem: 153 [j.a.], 2 [m.b.] w tym opracowanych: 153 [j.a.], 2 [m.b.] dokumentacja aktowa: 153 [j.a.], 2 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 74/1949r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Akta dotyczące tytułów prawnych. /1772-1924/ 2. Opisy, pomiary, szacunki. /1781-1920/ regulacja granic, rejestry pomiarowe, sprawy administracyjne,. 3. Sprawy administracyjno-gospodarcze. /1593-1919/ zarządzenia, instrukcje, sprawy gminy, utrzymanie budowli, rachunki. 4. Sprawy dotyczące poddanych. /1722-1873/ powinności, obowiązki poddanych, uwalnianie od ciężarów podatkowych. 5. Sądownictwo, sprawy procesowe. /1536-1890/ księgi sądu ławniczego, sprawy sporne, procesy. 6. Sprawy wojskowe. /1893-1897/ uwagi krytyczne dotyczące sztabu generalnego, attache wojskowe w Petersburgu. 7. Kościoły i szkoły. /1724-1942/ zarządzenia kościelne, wybory organistów, fundacje, wizytacje, inwentarze kościelne, sprawy budowlane, bractwo kościelne, utrzymanie szkół, katalog biblioteki pałacowej, rachunki.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-11-16
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+