Zobacz opis archiwalny

Zespół 394-0 - Akta majątku Kostrzyna, pow. Zgorzelec
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 86 394-0

Tytuł

Akta majątku Kostrzyna, pow. Zgorzelec

Data(y)

  • 1719 - 1858 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 39 [j.a.], 0.5 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 39 [j.a.], 0.5 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

Nab I, 12.05.2015, nr ks. Nab.: 921

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

921; 2015-06-18; pierwsze przejęcie;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Nadania, kupno, sprzedaż majątku /1745-1858/ Kupno, sprzedaż, pożyczki, hipoteka. 2. Zarządzenia /1763-1839/ Zarządzenia władz (ciężary wojenne, ceny, rzemiosło, ruch ludności, wizytacje). 3. Prawa i obowiązki poddanych /1770-1829/ Ciężary poddanych, dostawy, korzystanie z pastwisk dworskich. 4. Sądownictwo, akta prasowe /1719-1826/ Dochodzenia, nagany i procesy przeciw poddanym. 5. Sprawy szkolne /1756-1845/ Zarządzenia, rachunki, fundacje, remonty, administrowanie. 6. Sprawy monetarne /1812/ Tabele redukcyjne.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Inwentarz sporządziła w 1960 r. Irena Bednarz. Notę sporządziła w 1961 r. Aniela Stojanowska.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-06-18
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Adam Baniecki

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+