Zobacz opis archiwalny

Zespół 1233-0 - Akta majątku Gorzanów, pow. Bystrzyca Kłodzka
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1233-0

Tytuł

Akta majątku Gorzanów, pow. Bystrzyca Kłodzka

Data(y)

  • 1436 - 1942 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte, luźne; dobry; Ogółem: 2887 [j.a.], 47.5 [m.b.] w tym opracowanych: 2887 [j.a.], 47.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 2830 [j.a.], 47.5 [m.b.] dokumenty pergaminowe i papierowe: 57 [j.a.], 0 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1981r;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

I. Dokumenty /1436-1823./ II Akta. 1. Urbarze, księgi ławnicze i ziemskie /1540-1835/ 2. Sprawy graniczne majątku. /1692-1750/ 3. Zarządzanie majatkiem, sprawozdania gospodarcze. /1601-1924/ Księgi protokołów, spory. Sprawy własnościowe, akta budowlane, umowy kupna, sprawozdania zarządu majątku 4. Rachunkowość gospodarcza i finansowa. /1802-1922/ Rachunki kościelne, księgi kasowe, księgi podatkowe, wydatki pałacowe. 5. Wynagrodzenia pracowników majątku. /1861-1928/ Księgi płac pracowników, sprawy finansowe. 6. Sprawozdania gospodarcze. /1770-1878/ Zestawienia rachunków, miesięczne sprawozdania. 7. Sprawy podatkowe /1710-1928/ Akta urzędu podatkowego, wykazy podatkowe. 8. Sprawy poddanych. /1727-1882/ Rejestry poddanych, uwolnienia od poddaństwa, prośby, skargi, dochodzenia. 9. Sprawy szkolne i kościelne. /1786-1915/ Sprawy szkół, kaplic, kościołów. 10. Świadczenia poddanych i dochodzenia przeciwko nim. /1785-1894/ Rejestry powinności, przestępstwa. 11. Sprawy opiekuńcze, sporne i policyjne /1624-1932/ Opieka nad małoletnimi, spory z: miastami, cechami, wsiami, osobami. 12. Budownictwo w Gorzanowie. /1930-1935/ Budowa nowego osiedla. 13. Aneks /1772-1942/ Sprawy graniczne, rozliczenia, protokoły rachunkowe, dział kulturalny.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • łaciński
  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz kartkowy dla dokumentów, 57 j.a. inwentarz książkowy dla akt, 2830 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2009-09-10
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+