Zobacz opis archiwalny

Zespół 1265-0 - Akta kościoła katolickiego w Wałbrzychu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 1265-0

Tytuł

Akta kościoła katolickiego w Wałbrzychu

Data(y)

  • 1717 - 1932 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 259 [j.a.], 5.56 [m.b.] w tym opracowanych: 259 [j.a.], 5.56 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2003 r., 1680, Nab., 2006 r., 29, Przes..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1680; 2003-05-30; ; pierwsze przyjęcie, przyjęto z AP Wrocław Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie Gorcach.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1.Sprawy ogólno-organizacyjne i administracyjne, daty: 1717-1930, sygnatura: 1-16, 37-43, 49-52, wybory do przedstawicielstwa gminy wyznaniowej, wizytacje kościelne, konferencje, synody, zjazdy, misje, sprawy gospodarcze parafii, budynki, utworzenie nowej parafii, podział organizacyjny, powołanie kapłana, siostry zakonne, 2.Wydawnictwa, publikacje, daty: 1845-1929, sygnatura: 17-26, gromadzenie i kolportaż, listy pasterskie, statystyka życia kościelnego, 3.Sprawy szkolne, daty: 1793-1931, sygnatura: 27-36, 43-49, 53-67, organizacja szkolnictwa, wychowanie religijne w szkołach, opieka państwa nad młodzieżą, akta poszczególnych szkół, kronika szkolna, sprawy finansowe, 4.Organizacje i związki, daty: 1868-1932, sygnatura: 68-102, 117-122, Centrum, związki robotnicze, stowarzyszenia, sprawozdania, statuty, 5.Opieka społeczna, daty: 1863-1923, sygnatura: 103-116, opieka nad biednymi, więźniami, jeńcami wojennymi, sierotami, fundacje, stypendia, 6.Sprawy majątkowe, daty: 1772-1931, sygnatura: 123-149, kupno i sprzedaż gruntu, dzierżawy, podział parcel, sprawy budowlane, kanalizacja, 7.Sprawy finansowe, daty: 1747-1924, sygnatura: 150-256, budżety, rachunki, dowody kasowe, księgi kasowe, zniesienie dziesięciny, sprawy podatkowe, 8.Sprawy procesowe i policyjne, daty: 1825-1923, sygnatura: 257-263, korespondencja w sprawach policyjnych, procesy parafii z gminą w sprawach własnościowych. braki akt: sygnatura 48, 65, 102, 263 (łącznie 4 j.a.). Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 29, Przes.: do zespołu nr 1265 przesunięto 1 j.a., 0,01 mb, z lat 1911-1919 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 190, sygnatura akt w ramach zespołu nr 1265: sygn. 30).

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 10.09.1953 r., Nab. Nr 14; dawny nr zespołu: 60.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-12-01
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+