Zobacz opis archiwalny

Zespół 783-0 - Akta Gminy Żmigród, pow. milicki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 783-0

Tytuł

Akta Gminy Żmigród, pow. milicki

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

luźne; dostateczny; Ogółem: 117 [j.a.], 1.04 [m.b.] w tym opracowanych: 103 [j.a.], 0.9 [m.b.] dokumentacja aktowa: 117 [j.a.], 1.04 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 6/1960r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1946-1953 sygn. 1-58 Księga uchwał Zarządu Gminy. Sesje GRN, komisje Rady, protokoły posiedzeń Prezydium, organizacja GRN, nazwy miejscowości, kontrole, plany pracy, statystyka. 2. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1946-1954 sygn. 59-82 Oświata, szkolnictwo zawodowe, kultura i sztuka, świetlice, domy kultury, zdrowie publiczne, opieka społeczna, budownictwo, majątek gminy. 3. Referat Rolny 1946-1954 sygn. 83-103 Plany produkcyjne, zagospodarowanie łąk, spółdzielnie produkcyjne, sprawy osiedleńcze, melioracje, spis powszechny, statystyka.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 103 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 14 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-06-25
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+